blog o tym, jak uzyskać zadośćuczynienie dla dziecka i dla Ciebie

Zamartwica urodzeniowa – przyczyny, objawy, wyroki sądów

w błąd przy porodzie

Zamartwica urodzeniowa określana jest jako krytyczne zredukowanie tlenu dostarczanego do płodu przed urodzeniem, w czasie porodu lub zaraz też po porodzie. Objawia się ostrą niewydolnością krążenia i oddychania noworodka. Statystyki podają, że dotyka ponad 20% dzieci urodzonych przed 25 tygodniem ciąży i wymaga bardzo szybkiej interwencji ze strony personelu medycznego. Zamartwica może wywołać daleko idące powikłania o niemożliwych do cofnięcia skutkach i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Jest również częstym przedmiotem orzeczeń sądów w sprawach o okołoporodowe błędy medyczne.

Zamartwica urodzeniowa – objawy

Objawy zamartwicy mogą być różne w zależności od postaci, pod którą występuje. Dzieci, u których zdiagnozowano lżejszą postać zamartwicy, tzw. zamartwicę siną, najczęściej w pierwszej minucie w skali Apgar otrzymują od 4 do 7 punktów. Zamartwica ta objawia się brakiem prawidłowego oddechu w pierwszej minucie życia noworodka, a jego tętno często jest równe. Napięcie mięśniowe u dziecka jest obniżone, widocznie słabiej reaguje ono również na dostarczane bodźce. W przypadku ciężkiej zamartwicy, tzw. zamartwicy bladej, noworodek w pierwszej minucie życia otrzymuje od 0 do 3 punktów w skali Apgar. Jego tętno zazwyczaj wynosi poniżej 100 na minutę w momencie urodzenia i ma charakter zwalniający lub stały. U dzieci z cięższą postacią zamartwicy często obserwuje się również nieprawidłowe zabarwienie skóry oraz zupełny brak napięcia mięśniowego.

Dlaczego dochodzi do zamartwicy?

Katalog przyczyn, dla których dochodzi do zamartwicy jest szeroki. Do najczęstszych z nich zaliczamy:

  • niewydolność łożyska
  • przedwczesne oddzielenie się łożyska
  • chorobę hemolityczną
  • ciążę przenoszoną i niedonoszoną
  • źle przeprowadzoną akcję porodowa
  • palenie papierosów w ciąży
  • przedwczesne odpłynięcie wód płodowych
  • przedłużający się poród
  • owinięcie lub zaciśnięcie pępowiny wokół szyjki dziecka
  • podanie narkozy podczas cesarskiego cięcia

Brak cesarskiego cięcia – częsta przyczyna zamartwicy

Zamartwica urodzeniowa niestety często wynika z błędów popełnionych przez lekarzy. Z orzeczeń w sprawach medycznych jasno wynika, że jedną z najczęściej występujących przyczyn zamartwic jest zbyt późna decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia lub całkowity jej brak. Podkreślić przy tym należy, że zagrożenie wystąpienia zamartwicy wewnątrzmacicznej płodu to bezwzględna przesłanka do wykonania cesarskiego cięcia, co więcej – w trybie pilnym. W konsekwencji zbagatelizowania przez lekarza takich przesłanek i kontynuacji porodu siłami natury, u dziecka może wystąpić padaczka, mózgowe porażenie dziecięce lub upośledzenie umysłowe. W swojej najcięższej postaci zamartwica urodzeniowa prowadzi do śmierci noworodka. Nawet dzieci, które przeżyły zamartwicę urodzeniową i w toku swojego dalszego życia rozwijają się prawidłowo, wymagają obserwacji i stałej kontroli lekarza.

Zamartwica urodzeniowa – przykłady z praktyki sądowej

Zamartwica urodzeniowa może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Jeśli jej wystąpienie jest konsekwencją popełnienia przez personel medyczny błędu medycznego, sąd przyzna powodowi odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Choć pytanie o to ile może wynosić odszkodowanie, jest zdecydowanie jednym z częściej zadawanych pytań, odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23 marca 2016 r., (sygn. akt I C 1076/09) przyznał pokrzywdzonemu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 700 000 zł. Ponadto, przyznał mu również 60 700 zł tytułem odszkodowania oraz rentę wynoszącą ponad 5 000 zł miesięcznie. Sprawa dotyczyła chłopca cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego i niedorozwoju psychoruchowego. Chłopiec jest dzieckiem leżącym, nie potrafi nawiązać kontaktu ze światem oraz wymaga stałej opieki rodziców. Sąd uznał, że stan dziecka spowodowany jest okołoporodowym błędem medycznym. Poród, w wyniku którego chłopiec przyszedł na świat przedłużał się, a stan płodu nie był monitorowany przy pomocy KTG. Ordynator oddziału zadecydował o przeprowadzeniu u matki powoda tzw. chwytu Kristellera. Dziecko urodziło się z zamartwicą, owinięte pępowiną wokół szyi oraz wokół pach. Po porodzie zostało reanimowane i otrzymało 3 punkty w skali Apgar. Wskutek tych wszystkich zaniedbań, dziecko zostało pokrzywdzone do końca życia, a jego rodzice wszystkie swoje aktywności musieli dostosować do opieki nad dzieckiem.

Kolejnym przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2016 roku (sygn. akt I ACa 1163/15). Sąd oddalił apelację pozwanego szpitala oraz przyznał comiesięczną rentę powodowi w wysokości 2 000 zł. Z powództwem wystąpił poszkodowany działaniem lekarza chłopiec, reprezentowany przez matkę, który urodził się w 40 tygodniu ciąży przy pomocy cesarskiego cięcia. Rokowania były słabe, niezbędne było przeprowadzenie resuscytacji. Mimo, że powikłania były tak poważne, powoda dopiero w drugiej dobie życia przekazano do Oddziału Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii, ponieważ doznał drgawek. Rozpoznanie przeprowadzone na Pododdziale Intensywnej Terapii Noworodka wykazało ciężką zamartwicę urodzeniową oraz występowanie cech obrzęku mózgowia. W wyniku popełnionych błędów okołoporodowych, powód doznał mózgowego porażenia dziecięcego. Cierpi również na refluks żołądkowo – przełykowy II stopnia i subkliniczną niedoczynności tarczycy. Ze względu na wymienione schorzenia, rozwój psychomotoryczny powoda jest znacznie opóźniony i wymaga stałej opieki rodziców. Sąd przychylił się do argumentacji oraz zmienił wyrok sądu I instancji w postulowanym przez powoda kierunku.

Na korzyść powoda orzekł również Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 10 stycznia 2002 r. (sygn. akt I ACa 576/01). Za błąd medyczny uznano niewłaściwą decyzję lekarza, który pomimo wystąpienia przesłanek nie wykonał u pacjentki cesarskiego cięcia. Lekarz zbagatelizował objawy, które w ocenie powołanych w sprawie biegłych, jednoznacznie wskazywały na zagrożenie wystąpienia zamartwicy płodu z powodu jego niedotlenienia. Ponadto, w sprawie pojawił się wątek zaniedbań organizacyjnych szpitala, które również przyczyniły się do wystąpienia szkody. W  konsekwencji wszystkich popełnionych błędów, u dziecka zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce i towarzyszące mu znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego.

Zamartwica urodzeniowa może wywołać bardzo poważne konsekwencje, zarówno dla dziecka jak i rodziców – warto walczyć o sprawiedliwość

Wystąpienie u noworodka zamartwicy urodzeniowej wymaga od personelu medycznego podjęcia natychmiastowych działań, a także wiedzy, doświadczenia i kompetencji. W sytuacji, gdy któregoś z tych czynników zabraknie – skutki mogą być dramatyczne. Jeśli uważasz, że w Twojej sprawie personel szpitala dopuścił się błędu medycznego w związku z wystąpieniem zamartwicy u Twojego dziecka, skontaktuj się z nami. W sprawach o błąd medyczny nie warto działać samemu – przedstawimy Ci Twoje prawa i przeprowadzimy bezpiecznie przez skomplikowaną drogę do otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania.

Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu

Joanna Lazer adwokat, Małgorzata Hudziak radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa

Kontakt z kancelarią:

nr telefonu – 604432333, 530291291, kancelaria@lazer-hudziak.pl

0 0 vote
Article Rating
0 comments
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments