fbpx

Cesarskie cięcie

Komplikacje po CC na skutek błędu lekarskiego

Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie powikłania i zagrożenia.

Cesarskie cięcie, potocznie nazywane przez ciężarne „cesarką” jest poważnym zabiegiem chirurgicznym. Dzięki postępowi w medycynie nie wzbudza już jednak strachu. Szybki rozwój anestezjologii sprawił, że w świadomości większości ciężarnych figuruje jako zabieg bezpieczny i rutynowy. Decydując się na cesarskie cięcie lub stojąc przed koniecznością poddania się temu zabiegowi, warto jednak poszerzyć swoją wiedzę. Kiedy cesarskie cięcie jest wskazane, jakie są zagrożenia i jak sądy zapatrują się na sprawy o błędy medyczne, w których ważną rolę odegrał właśnie zabieg cesarskiego cięcia? Odpowiedzi poniżej.

Cesarskie cięcie – wskazania i przebieg

Zabieg cesarskiego cięcia polega – mówiąc w uproszczeniu – na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy ciężarnej i kolejno wydobyciu dziecka. Jeśli zabieg był wcześniej planowany, kobietę najczęściej znieczula się podpajęczynówkowo lub zewnątrzoponowo. Jeśli jednak np. w trakcie porodu naturalnego doszło do powikłań i decyzja o „cesarce” zapada szybko, kobietę poddaje się najczęściej znieczuleniu ogólnemu. Cesarskie cięcie prowadzi się na sali operacyjnej. Na poziomie klatki piersiowej kobiety lekarze ustawiają parawanik, dzięki czemu rodząca nie może obserwować przebiegu zabiegu. Lekarze wyjmują dziecko, które kolejno trafia do badania przez neonatologa.

Mimo, że wśród przyszłych mam figuruje pojęcie „cesarki na życzenie” – zasadniczo nie jest do zabieg wykonywany na żądanie kobiety. Jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), niespełna 10-15% porodów powinno przebiegać w drodze cesarskiego cięcia. Najczęstsze wskazania medyczne do jego przeprowadzenia to:

 • Zagrożenie niedotlenieniem noworodka
 • Nieprawidłowe ułożenie dziecka
 • Stan przedrzucawkowy
 • Wady serca i krążenia matki
 • Brak postępu porodu
 • Zaburzenia pracy dziecka
 • Łożysko przodujące
 • Zbyt wczesne odklejenie się łożyska
 • Uwarunkowania fizyczne rodzącej, np. zbyt wąska miednica
 • Wady wzroku matki, powodujące ryzyko odklejenia się siatkówki w trakcie porodu siłami natury
 • Czasami – również zaburzenia natury psychicznej matki

Nie jest to wyczerpująca lista. Lekarze każdorazowo powinni analizować sytuacje i w razie potrzeby kierować kobietę do zabiegu. Niestety, o czym świadczą chociażby przykłady prawdziwych spraw przytoczonych poniżej, nie zawsze się tak dzieje. Zdarza się, że decyzja o cesarskim cięciu zapada zbyt późno.

Cesarskie cięcie powikłania i zagrożenia

Chociaż zabieg powszechnie uchodzi za bezpieczny, niestety nie zawsze możliwe jest uniknięcie powikłań. Mimo powszechności, nadal jest to poważna interwencja chirurgiczna w ciało kobiety. Najczęstsze komplikacje po CC:

 • Różnego rodzaju zakażenia
 • Zakrzepica
 • Urazy pęcherza moczowego lub moczowodów i inne urazy
 • Ryzyko wystąpienia krwotoku
 • Niedrożność jelit
 • Zapalenie otrzewnej
 • Trudności w gojeniu się rany pooperacyjnej
 • Możliwe komplikacje w kolejnej ciąży, takie jak m.in. łożysko przodujące, przyrośnięte czy też wrośnięte, a także pęknięcie macicy i utrudnienia w kolejnych porodach siłami natury.

Jeśli chodzi o negatywne skutki dla noworodków, po zabiegu przeprowadzonym w sposób prawidłowy i na czas, nie powinny one wystąpić. Niektóre badania wskazują jednak, że dzieci, które przyszły na świat wskutek cesarskiego cięcia częściej niż inne noworodki mają problemy z odpornością i układem oddechowym. Wynika to z faktu, że dziecko, które rodzi się siłami natury ma kontakt z dobrą florą bakteryjną matki, co pomaga w rozwoju jego układu odpornościowego. Nie jest to jednak reguła.

Cesarskie cięcie, a błąd medyczny. Wygrane sprawy kancelarii Lazer & Hudziak

Sprawy na tle cięcia cesarskiego często trafiają do sądów. Najczęściej przyczyną jest zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia lub całkowite jego zaniechanie, pomimo wystąpienia ww. wskazań medycznych. Lekarze, w sytuacjach nagłych, mimo, że powinni – nie kierują pacjentek na zabieg. Sytuację nagłą może stanowić przedłużający się poród naturalny lub nieprawidłowe wyniki badania KTG. W konsekwencji dzieci rodzą się niedotlenione, a skutki tego stanu są bardzo poważne. Może powodować m.in. wystąpienie u dziecka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę czy uszkodzenia słuchu lub wzroku.

Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie w kwestii spraw o błąd medyczny na tle cesarskiego cięcia. Niejednokrotnie pomagałyśmy kobietom i ich dzieciom pokrzywdzonym błędnymi decyzjami personelu szpitala. W jednej ze spraw, pomogłyśmy naszej Klientce wygrać przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Nasza Klientka wnioskowała o przyznanie kwoty 100 000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Jej dziecko przyszło na świat w stanie ciężkiego niedotlenienia oraz cierpiało na niewydolność wielonarządową. Powodem tak złego stanu dziecka, był brak właściwej reakcji personelu szpitala na niepokojące wyniki KTG. Wyniki naszej Klientki powinny wzbudzić zaniepokojenie lekarzy już na dobre kilka godzin przed porodem. Przesłanki do wykonania zabiegu wystąpiły więc w czasie, gdy można było jeszcze zapobiec tragedii. Mimo to, decyzja o cesarskim cięciu zapadła zbyt późno. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przyznała nam rację już na pierwszym posiedzeniu.

W innej sprawie, wywalczyłyśmy dla pokrzywdzonego dziecka 1.000.000 zł z odsetkami ustawowymi i 8.000 złotych miesięcznej renty. Był to przypadek chłopca skrajnie niedotlenionego z powodu opóźnionej decyzji lekarza o wykonaniu cesarskiego cięcia. Mimo, że biegli powołani w tej sprawie uznali, że postępowanie pracowników szpitala było prawidłowe, udało się nam podważyć tę opinię. Zgłosiłyśmy zastrzeżenia, dzięki czemu sąd wezwał biegłych na rozprawę i udało się nam udowodnić, że opinia jest wewnętrznie sprzeczna. W konsekwencji powołano zupełnie nowy zespół biegłych. Wygrałyśmy dla naszego klienta sprawę zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Dziś chłopiec, ofiara błędu medycznego związanego z cesarskim cięciem ma kilka lat. Dzięki uzyskanemu zadośćuczynieniu i rencie może korzystać z niezbędnej pomocy lekarskiej i finansować swoje leczenie.

Brak lub spóźnione cesarskie cięcie – odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie cofnie czasu, ale ułatwi życie

Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze to nie wszystko. Dzieci, które przyszły na świat w wyniku spóźnionego cesarskiego cięcia lub naturalnie – mimo przeciwwskazań – często wymagają kosztownego leczenia. Chociażby z tego powodu warto zawalczyć o sprawiedliwość. Kwoty zadośćuczynień, odszkodowań i rent, przyznawanych w sprawach o błędy medyczne, zazwyczaj są wysokie. Nie warto jednak działać samodzielnie. To sprawy trudne, wymagające nie tylko doskonałej orientacji w przepisach, ale również odpowiedniej świadomości medycznej. Jeśli uważasz, że w trakcie Twojego zabiegu cesarskiego cięcia doszło do nieprawidłowości, nie zostało ono u Ciebie przeprowadzone, a powinno, lub decyzja o nim zapadła zbyt późno – skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Odszkodowanie za cesarskie cięcie

W przypadku gdy doszło do powikłań lub gdy ucierpiało dziecko podczas cesarskiego cięcia na skutek błędu lekarskiego możesz mieć podstawy do uzyskania odszkodowania. Chcesz wiedzieć czy należy Ci się odszkodowanie z ZUS za cesarskie cięcie? Skontaktuj się z nami, aby ustalić jakie masz możliwości dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny. Zadzwoń teraz 536 007 001 lub wyślij zgłoszenie!

Dodaj komentarz