fbpx

Wysokość zadośćuczynienia
za błąd lekarza przy porodzie

Wysokość zadośćuczynienia za błąd lekarza przy porodzie

Wysokość zadośćuczynienia za błąd przy porodzie to temat, który powinien zainteresować wszystkich rodziców i dzieci, pokrzywdzone skutkami błędu medycznego. Oczywiste jest, że żadne pieniądze nie cofną czasu i nie wymażą skutków błędu. Mogą jednak znacznie ułatwić życie poszkodowanej rodziny i zwiększyć jego komfort. Zadośćuczynienia za błędy okołoporodowe zwykle są bardzo wysokie – zdarza się, że sądy przyznają poszkodowanym nawet ponad milion złotych. W jaki sposób sąd ustala wysokość należnego zadośćuczynienia i jakie kwoty zwykle przyznają sądy? W dzisiejszym artykule piszemy o wysokości zadośćuczynienia za błędy przy porodzie.

Jak sąd ustala wysokość zadośćuczynienia – ile można zadośćuczynienia można dostać za błąd przy porodzie?

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia za błąd przy porodzie nie jest dla sądu łatwym zadaniem. Wysokość musi być sprawiedliwa („odpowiednia”), a jednocześnie w jakiś sposób sąd musi przełożyć cierpienia dziecka i jego rodziców na konkretną kwotę. Wysokość zadośćuczynienia zależy więc od okoliczności konkretnej sprawy – przepisy nie dają tutaj jasnych wytycznych. Zadośćuczynienia mają stanowić rekompensatę za doznaną krzywdę i cierpienia. Są to świadczenia wypłacane jednorazowo. Zwykle to jednak właśnie zadośćuczynienia są świadczeniami o najwyższej wysokości (wyższej niż odszkodowania). W szczególności dotyczy to właśnie spraw o okołoporodowe błędy medyczne, ponieważ zwykle to takie błędy pociągają za sobą konsekwencje dla całej rodziny. Warto skontaktować się z kancelarią prawa medycznego. Pomoże ona oszacować realną wysokość zadośćuczynienia lub odszkodowania, o którą w konkretnej sprawie może ubiegać się pacjent.

Sąd, ustalając wysokość świadczenia bierze pod uwagę m.in.: cierpienia psychiczne, rozmiar i stopień cierpień fizycznych, a także nieodwracalność następstw błędu. Bardzo ważne jest też czy skutki wywołane błędem okołoporodowym powodują utratę zdolności do normalnego funkcjonowania lub je utrudniają. Nie bez znaczenia jest również ewentualna wina poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania szkody.

Warto również, abyś wiedział, że na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę nie wpływa stopa życiowa poszkodowanego. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. (sygn. akt. II CSK 94/10).

Zadośćuczynienie za błąd przy porodzie – ile można uzyskać? Ponad trzy miliony złotych zadośćuczynienia za błąd medyczny przy porodzie

Rekordowa kwota przyznanego zadośćuczynienia za błąd medyczny przy porodzie aktualnie wynosi łącznie ponad 3 miliony złotych z odsetkami. Przyznał ją Sąd Najwyższy w wyroku z 15 czerwca 2018 r., sygn akt. I CSK 472/16. Tak wysokie zadośćuczynienie za błąd okołoporodowy otrzymało dziecko, które urodziło się z poważnym niedowładem rąk i nóg. Sąd Najwyższy podkreślił w tym wyroku, że w takich sytuacjach cierpienie z powodu kalectwa dziecka można traktować jak śmierć. Jeśli jeden z członków rodziny pozostaje w nieodwracalnym stanie śpiączki lub trwałego stanu wegetatywnego, zachodzą podobne skutki jak w przypadku śmierci. Oznacza to zerwanie więzi podobne jak w przypadku utraty życia. Zadośćuczynienie otrzymali więc też rodzice dziecka, które z powodu jego kalectwa nie mogli nawiązać z nim odpowiedniej dla relacji rodzicielskich więzi. Aktualnie dziewczynka ma 11 lat, nie chodzi, nie mówi, a nawet nie potrafi samodzielnie oddychać i połykać pokarmów. Wymaga zmiany pozycji ciała co 40 minut i opieki przez całą dobę. Proces przeciwko szpitalowi trwał łącznie 9 lat. W osobnym artykule wyjaśniałyśmy, dlaczego procesy o błędy medyczne przy porodzie zwykle trwają tak długo.

W innej sprawie, w której orzekał Sąd Najwyższy, utrzymano w mocy bardzo wysoką kwotę zadośćuczynienia przyznaną przez Sąd Okręgowy – 1 000 000 zł (wyrok z dnia  z 24 marca 2011 r., sygn.akt I CSK 389/10). Zadośćuczynienie w tak wysokiej kwocie otrzymało dziecko, które na skutek niewłaściwego zachowania lekarzy nie słyszało i nie widziało. Przyznając zadośćuczynienie, sąd wziął pod uwagę, że błąd pozbawił dziecko podstawowych praw. Do tych podstawowych praw należy chociażby możliwość poznania własnych rodziców, której dziecko to było pozbawione.

Zadośćuczynienie za błąd okołoporodowy- kilkaset tysięcy złotych zadośćuczynienia za błąd przy porodzie

Warto również wspomnieć o nieco niższych, ale obiektywnie również bardzo wysokich kwotach zadośćuczynień. Wynoszą one zwykle kilkaset tysięcy złotych. Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 7 października 2014 r., (sygn. akt IC 377/12) zasądził od szpitala na rzecz powoda 900.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 29.400 zł tytułem skapitalizowanej renty. O zadośćuczynienie ubiegał się chłopiec, cierpiący wskutek błędu okołoporodowego na czterokończynowe porażenie mózgowe. Mimo, że ciąża matki powoda przebiegała prawidłowo, chłopiec przyszedł na świat w stanie ciężkiej zamartwicy. Do tak tragicznych konsekwencji doszło, ponieważ matka chłopca w czasie bezpośrednio poprzedzającym poród – już po wystąpieniu pełnego rozwarcia – pozostawała bez opieki lekarskiej (!). Doszło do pęknięcia macicy oraz zbyt wczesnego oddzielenia się łożyska. Wskutek zaniedbań personelu medycznego, chłopiec cierpi na niedowład spastyczny czterokończynowy oraz padaczkę oporną na leczenie. Dodatkowo jest opóźniony w rozwoju psychoruchowym w stopniu głębokim. Sąd, biorąc pod uwagę, że dziecko będzie wymagało opieki rodziców przez całe życie oraz złe rokowania na przyszłość przyznał ponad 900 000 zł odszkodowania.

Innym przykładem wysokiego zadośćuczynienia za błąd medyczny przy porodzie jest wyrok Sąd Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 marca 2016 r., (sygn. akt I C 1076/09). Sąd przyznał w nim dziecku, cierpiącemu z powodu błędu medycznego przy porodzie, zadośćuczynienie w wysokości 700 000 zł. Ponadto, chłopiec otrzymał również 60 700 zł odszkodowania oraz rentę w wysokości ponad 5 000 zł miesięcznie. Dziecko dotknięte jest mózgowym porażeniem dziecięcym  pod postacią niedowładu czterokończynowego oraz niedorozwojem psychoruchowym. Powodem choroby dziecka było zaniechanie monitorowania porodu przy pomocy KTG oraz zastosowanie kontrowersyjnego chwytu Kristellera. Dziecko przyszło na świat owinięte pępowiną i otrzymało jedynie 3 punkty w skali Apgar. Sąd wziął pod uwagę wszystkie zaniedbania szpitala i aktualny stan zdrowia dziecka – chłopiec leży, nie nawiązuje kontaktu ze światem i wymaga stałego wsparcia rodziców. Opinia biegłych również nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że w placówce medycznej doszło do zaniedbań. W konsekwencji chłopcu przyznano ponad 800 tysięcy złotych.

Osobną kwestią są zadośćuczynienia za błędy medyczne przy porodzie, wskutek których dziecko umiera. Często śmierć poprzedzają cierpienia fizyczne i psychiczne. O takich sprawach pisałyśmy w osobnym artykule.

Sprawy o zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie – nie działaj samodzielnie. Zaufaj kancelarii prawa medycznego

Kwoty zadośćuczynień przyznawanych w sprawach o błędy medyczne przy porodzie, jak widzisz – zwykle są bardzo wysokie. Jeśli w Twoim życiu wydarzyła się taka przykra sytuacja i uważasz, że mogło dojść do błędu medycznego przy porodzie – nie działaj samodzielnie. Stawka jest zbyt wysoka. Pieniądze uzyskane jako zadośćuczynienie mogą odmienić życie Twojej rodziny. Musisz jednak dobrze przygotować się do walki o nie. Jako doświadczona kancelaria prawa medycznego bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez ten proces. Skontaktuj się z nami – być może nie jest jeszcze za późno.

Dodaj komentarz