fbpx

Wysokość odszkodowania
za mózgowe porażenie dziecięce

Wysokość odszkodowania za mózgowe porażenie dziecięce

Wysokość odszkodowania za mózgowe porażenie dziecięce (MPD) może być bardzo wysoka. Nie powinno to nikogo dziwić – to schorzenie rodzi bardzo poważne konsekwencje, rzutujące nie tylko na życie dziecka, ale również rodziców. Nierzadko w opiekę nad chorym maluchem zaangażowana jest przecież cała rodzina. Od czego zależy wysokość odszkodowania za mózgowe porażenie dziecięce w przypadku błędu medycznego i ile zwykle wynosi? Wyjaśniamy. 

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego 

Na początek warto wyjaśnić, że rodzice, którzy chcą w imieniu dziecka domagać się „odszkodowania” z tytułu wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego, zwykle mają na myśli zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to świadczenie, które sąd przyznaje za krzywdy poniesione na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Zwykle to ono jest najwyższe. Oprócz zadośćuczynienia w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego można również domagać się odszkodowania. Jest ono przyznawane z tytułu wydatków poniesionych w związku z chorobą, np. na wizyty lekarskie, sprzęt rehabilitacyjny itp. Rodzice dziecka mogą także ubiegać się o rentę dla niego oraz ewentualnie o zapłatę z góry potrzebnej sumy na koszty leczenia. Aby precyzyjnie sformułować swoje roszczenia i nie przegapić żadnego z nich, najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii prawa medycznego. Niedoświadczony pacjent działający samodzielnie z pewnością nie będzie w stanie odpowiednio wykorzystać wszystkich przysługujących mu praw. 

Warto również wiedzieć, że od pewnego czasu linia orzecznicza zmierza w stronę uznania możliwości przyznawania zadośćuczynienia rodzicom ciężko chorych dzieci – nawet gdy te nie poniosły śmierci na skutek błędu medycznego. W niektórych sytuacjach rodzice również powinni więc ubiegać się o zadośćuczynienie dla siebie, obok zadośćuczynienia dla dziecka. Prawnik od błędów medycznych wskaże Ci czy tak jest również w Twoim przypadku. 

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za mózgowe porażenie dziecięce?

Tak jak podkreślałyśmy powyżej, świadczeniem w najwyższej wysokości jest zazwyczaj zadośćuczynienie. W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego mamy najczęściej do czynienia z kwotami rzędu kilkuset tysięcy złotych. Nie jesteśmy jednak w stanie podać konkretnej wysokości. Nie istnieje jedna, precyzyjna regulacja, która mówiłaby, że np. zadośćuczynienie za błąd medyczny, skutkujący wystąpieniem mózgowego porażenia dziecięcego wynosi X zł. To wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Sąd analizuje m.in.:

  • Skutki błędu medycznego i ich wpływ na dalsze życie dziecka;
  • Fakt czy dziecko będzie zdolne do samodzielnej egzystencji;
  • Intensywność i czas trwania cierpień psychicznych i fizycznych dziecka;
  • Czas i intensywność terapii (leczenia);
  • Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego.

Jak zapewne się domyślasz, czym skutki błędu będą bardziej drastyczne, tym zadośćuczynienie i ewentualne pozostałe świadczenia będą wyższe. Tak przynajmniej powinno być. Bardzo dużo jednak zależy również od tego w jaki sposób potoczy się postępowanie. Zdecydowanie większe szanse na otrzymanie wyższego zadośćuczynienia, mają pacjenci reprezentowani przez specjalistów – prawników, zajmujących się prawem medycznym. W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego niezbędna będzie rzetelna analiza całości dokumentacji medycznej i opinii biegłych, a także przesłuchanie świadków. To bardzo ważne czynniki, które mogą wpłynąć na sukces lub porażkę pacjenta. Zapewne domyślasz się również, że szpital lub lekarz z pewnością nie wystąpi na sali sądowej samodzielnie, tylko poszuka wsparcia profesjonalistów. W osobnym artykule wyjaśniałyśmy dlaczego pacjenci bezwzględnie powinni korzystać z pomocy prawnika od błędów medycznych. 

Warto również dodać, że czym dłużej trwa postępowanie sądowe, tym wyższe odsetki w przypadku wygranej będzie musiał zapłacić pozwany lekarz lub szpital. Również ma to wpływ na ostateczną wysokość świadczenia, które otrzyma dziecko. 

Wysokość odszkodowania za mózgowe porażenie dziecięce na skutek błędu medycznego – przykłady z praktyki

Jak już wiesz, wysokości zadośćuczynień przyznawanych dzieciom, które na skutek błędów medycznych cierpią na mózgowe porażenie dziecięce, wynoszą zwykle kilkaset tysięcy złotych. To duże pieniądze – nie powinno to jednak dziwić, ponieważ konsekwencje tego schorzenia bywają drastyczne i zwykle wpływają na życie całej rodziny. Oczywiście, nawet bardzo wysokie zadośćuczynienie nie zrekompensuje dziecku jego cierpienia, jednak może m.in. bardzo ułatwić dalsze leczenie. Dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym zwykle go przecież wymagają. Chociażby dlatego warto podjąć walkę. 

Sąd Okręgowy w Kielcach (wyrok z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt IC 377/12) przyznał chłopcu, cierpiącemu na skutek zaniedbań lekarskich na czterokończynową odmianę mózgowego porażenia dziecięcego otrzymał 900 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 29 400 zł tytułem skapitalizowanej renty. Jednym z powodów, dla których dziecko jest obecnie tak ciężko chore była bardzo prozaiczna przyczyna – matka chłopca w zaawansowanym okresie porodu pozostawała bez opieki lekarskiej. Nie otrzymała właściwej pomocy na czas. Doszło u mniej do pęknięcia macicy oraz zbyt wczesnego oddzielenia się łożyska. Obecnie chłopiec jest w stanie bardzo ciężkim, stale wymaga pomocy osób trzecich, a jego stan zdrowia nie rokuje poprawy.

700 000 złotych zadośćuczynienia, 60 700 zł tytułem odszkodowania oraz rentę wynoszącą ponad 5 000 zł miesięcznie otrzymał chłopiec cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego i niedorozwoju psychoruchowego. Świadczenia przyznano na skutek wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (wyrok z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt I C 1076/09). Błędem medycznym, do którego doszło w tym przypadku było zaniechanie monitoringu porodu przy pomocy urządzenia KTG. Dodatkowo, lekarze zdecydowali się zastosować kontrowersyjny chwyt Kristellera, który przez wielu lekarzy uznawany jest praktykę, którą należałoby dawno zarzucić. Dziecko przyszło na świat w stanie ciężkiej zamartwicy. Obecnie nie potrafi samodzielnie nawiązać kontaktu ze światem i wymaga stałej opieki rodziców. 

W innej sprawie, dziecko, cierpiące na nieco lżejszą niż w powyżej opisywanych przypadkach postać mózgowego porażenia dziecięcego otrzymało 250 000 złotych zadośćuczynienia oraz 2 000 złotych comiesięcznej renty. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I ACa 1163/15). Błąd szpitala polegał na zbyt późnym przekazaniu ciężko niedotlenionego dziecka do szpitala, dysponującego bardziej specjalistycznym sprzętem i personelem (o wyższym stopniu referencyjności).  

Mózgowe porażenie dziecięce – wysokość odszkodowania powinna przede wszystkim być sprawiedliwa

Jak wynika z przytoczonych powyżej wyroków, zwykle kwoty przyznawane w sprawach na tle mózgowego porażenia dziecięcego są wysokie. Wiele jednak zależy od konkretnych okoliczności sprawy oraz skutków, jakie wywarła choroba – mózgowe porażenie dziecięce może przecież przebiegać w bardzo różny sposób. Z pewnością jednak szanse dziecka na otrzymanie sprawiedliwego zadośćuczynienia drastycznie zwiększa korzystanie z pomocy kancelarii prawa medycznego. 

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawa medycznego. Niejednokrotnie już wywalczyłyśmy przed sądem dla dzieci i ich rodziców świadczenia w naprawdę sprawiedliwej wysokości. Dzięki nim, życie rodziny staje się odrobinę prostsze, ponieważ uzyskanie zadośćuczynienia eliminuje m.in. problem uzyskania środków finansowych, koniecznych dla dalszego leczenia. Pomagamy dzieciom, cierpiącym na skutek różnego rodzaju błędów okołoporodowych, w tym także skutkujących mózgowym porażeniem dziecięcym. Skontaktuj się z nami i opowiedz nam do jakich zaniedbań doszło w przypadku Twoim i Twojego dziecka. Podejrzewasz, że przyczyną mózgowego porażenia dziecięcego mógł być błąd lub zaniedbanie lekarzy? Zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz