fbpx

Mózgowe porażenie dziecięce
przyczyny

Porażenie mózgowe przy porodzie

Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, objawy, orzecznictwo, profilaktyka

Mózgowe porażenie dziecięce ( łac. paralysis cerebralis infantum, dalej jako: MPD) nazywane jest również chorobą Little’a, od nazwiska angielskiego lekarza, Williama Johna Little’a. Twierdził on, że czynniki wywołujące tę chorobę u dziecka są skutkiem uszkodzenia mózgu, powstającego już w okresie okołoporodowym. Potwierdzone jest, że do mózgowego porażenia dziecięcego może dojść na skutek uszkodzeń mózgu jeszcze w okresie życia płodowego, najczęściej pomiędzy 24., a 26. tygodniem ciąży. Schorzenie może jednak powstać również już w trakcie porodu lub tuż po nim.

Podejrzewasz, że przyczyną mózgowego porażenia dziecięcego może być błąd lekarski przy porodzie? Uzyskaj pomoc kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowania za błędy okołoporodowe skutkujące MPD.

Zadzwoń teraz 536 007 001 lub wyślij zgłoszeni, aby ustalić, czy masz podstawy do odszkodowania

Mózgowe porażenie dziecięce – jaka to choroba ?

Nazwa tej choroby nie mówi o niej na tyle dużo, aby z samego jej brzmienia móc domyślić się jakiego typu objawy mogą zachodzić u dziecka dotkniętego MPD. Co ciekawe, mózgowe porażenie dziecięce często określane jest również jako „choroba bez definicji”. To określenie jest trafne i nieprzypadkowe – u każdego dziecka choroba może przebiegać inaczej. Stopień nasilenia objawów oraz zaburzeń nimi powodowanych może być bardzo różny w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Ciężko jest zatem sformułować jasną definicję i precyzyjnie stwierdzić, że jeśli u jakiegoś dziecka zachodzą konkretne objawy, to z pewnością dotknięte jest ono MPD. Z tego powodu, w przypadku tej choroby ryzyko popełnienia przez lekarza tzw. błędu w diagnozowaniu jest duże. Statystyki podają, że schorzenie to dotyczy dwojga niemowląt na tysiąc urodzeń. W przypadku dzieci z grupy tzw. podwyższonego ryzyka, czyli urodzonych z nieprawidłowej ciąży, schorzenie dotyka aż 5%.

Na przestrzeni lat, w literaturze powstało wiele definicji tej choroby. Ciężko jednak uznać, która z nich jest najwłaściwsza, ponieważ żadna nie oddaje w pełni stopnia skomplikowania i różnorodności tego schorzenia. Typowa definicja MPD brzmi: zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego), powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu przed, po i w czasie porodu.

Porażenie mózgowe przyczyny

 • Niedotlenienie noworodka podczas porodu
 • Zatrucie ciążowe
 • Zbyt duże stężenie bilirubiny we krwi
 • Infekcje, występujące u matki w trakcie ciąży, m.in. różyczka, toksoplazmoza
 • Złe ułożenie płodu
 • Palenie papierosów oraz picie alkoholu przez kobietę w ciąży
 • Dziecko urodziło się wcześniakiem
 • Tuż po porodzie przejawiało trudności z oddychaniem
 • Poród był skomplikowany i wyczerpujący (np. poród kleszczowy)
 • We wczesnym okresie życia dziecko cierpiało na zapalenie opon mózgowych

Skąd się bierze dziecięce porażenie mózgowe? Dlaczego rodzą się dzieci z porażeniem mózgowym? Jak dochodzi do porażenia mózgowego u dzieci? To najczęstsze pytania rodziców. Wystąpienie któregokolwiek z tych czynników lub nawet kilku z nich nie powodują automatycznie, że MPD z pewnością wystąpi. Przyczyny te znacznie zwiększają jednak ryzyko uszkodzenia mózgu płodu. Często przyczyną porażenia mózgowego może być błąd przy porodzie. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy kancelarii Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie masz możliwości walki o sprawiedliwość i odszkodowanie dla dziecka.

Porażenie mózgowe dziecięce objawy

Prawdą jest, że choroba w zależności od dziecka może przebiegać w bardzo różny sposób. Istnieją jednak wymieniane w literaturze najbardziej typowe objawy dziecięcego porażenia mózgowego. Mogą być one widoczne już u noworodków. Należą do nich:

 • Asymetria w ułożeniu ciała
 • Wiotkość mięśni większa niż przeciętna
 • Trudności w przełykaniu pokarmów
 • Czasami również drgawki

Część objawów dziecięcego porażenia mózgowego uaktywnia się dopiero na dalszym etapie życia dziecka. Najczęściej rodzice zauważają wówczas, że podczas, gdy inne dzieci potrafią już samodzielnie podnieść główkę, przewrócić się na bok, a nawet zaczynają pełzać, ich dziecko jeszcze tego nie potrafi. Mózgowe porażenie dziecięce objawy mogą dać o sobie znać również na jeszcze późniejszym etapie rozwoju – kiedy zdrowe dzieci chwytają już samodzielnie zabawki, a także uczą się wymawiać głoski i sylaby, dzieci dotknięte MPD jeszcze tego nie potrafią lub nauka takich czynności przebiega u nich w nietypowy sposób.

Dzieci dotknięte MPD w znacznej większości przypadków kierowane są na rehabilitację. Choć pewne uszkodzenia są nieodwracalne, rozwijający się mózg ma duże możliwości kompensacyjne. Daje to możliwość realnej poprawy stanu psychicznego i fizycznego dziecka, o ile właściwe działania zostaną podjęte odpowiednio wcześnie. Już w pierwszych miesiącach życia dzieci cierpiące na mózgowe porażenie dziecięce kierowane są na konsultacje m.in. do neurologa, i ortopedy. Metody rehabilitacji stosowne u dzieci z MPD to m.in. metoda Domana (niezalecana), Vojty oraz metoda Bobath.

Mózgowe porażenie dziecięce – przykłady z orzecznictwa

W katalogu przykładowych przyczyn mózgowego porażenia dziecięcego wpływających na wystąpienie choroby u dziecka można zauważyć dwie grupy:

 • Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, na które ma wpływ matka dziecka;
 • Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, które są od matki niezależne, mogące mieć swoje źródło w błędzie popełnionym przez członków personelu medycznego.

Wyrok omówiony poniżej dotyczył tej drugiej sytuacji. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie (wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt. I ACa 576/01). Powódką była kobieta, której poród był kontynuowany siłami natury, mimo, że zaszły bezwzględne przesłanki do przeprowadzenia cesarskiego cięcia (porażenie mózgowe przy porodzie). Sąd stwierdził, że lekarz, który podjął taką decyzję popełnił błąd medyczny. Zbagatelizował objawy, które wystąpiły już w pierwszym okresie porodu, sugerujące, że tej konkretnej pacjentki przeprowadzenie porodu siłami natury będzie niemożliwe. Objawy te jednoznacznie wskazywały na możliwość wystąpienia wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu, wynikającej z jego niedotlenienia. Świadczyły o tym m.in. osłabione ruchy dziecka i zły zapis z KTG. W konsekwencji błędnych działań lekarza, u dziecka doszło do poważnej i nieodwracalnej szkody. Zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe oraz znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego.

Pacjentka, u której doszło do tego drastycznego w skutkach błędu, miała pełne prawo domagać się od szpitala i lekarza odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błąd medyczny. Mimo, że sama zachowywała się w ciąży prawidłowo i przed rozpoczęciem akcji porodowej nic nie wskazywało na możliwość wystąpienia MPD, na skutek sprzecznych z zasadami sztuki medycznej działań lekarza (błąd lekarski przyczyną mózgowego prażenia dziecięcego), do końca życia będzie musiała zajmować się upośledzonym dzieckiem.

Chociaż żadne pieniądze nie cofną czasu, warto walczyć o lepszą przyszłość dla dziecka dotkniętego mózgowym porażeniem dziecięcym. Kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, które można uzyskać dla chorego dziecka w drodze sądowej, mogą być bardzo wysokie. Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2016 r. przyznał rodzicom poszkodowanego mózgowym porażeniem dziecięcym dziecka rekordowe zadośćuczynienie w kwocie 1 200 000 zł.

Porażenie mózgowe czy można wykryć w ciąży?

Choć przyczyny dziecięcego porażenia mózgowego ciężko podać w sposób jednoznaczny i zamknąć je w jednym katalogu, kobieta w ciąży niewątpliwie może starać się zmniejszyć ryzyko wystąpienia MPD u dziecka. Do działań profilaktycznych należy m.in. właściwa i profesjonalna opieka nad kobietą ciężarną oraz przestrzeganie przez nią zaleceń lekarza. Oczywistością jest, że kobiety, które w ciąży korzystają z używek oraz nie dostosowują swojego trybu życia do możliwości ciąży, same zwiększają ryzyko wystąpienia u dziecka MPD lub innych schorzeń. Odpowiednia profilaktyka w przypadku MPD może mieć bardzo duże znaczenie. Jeśli jednak u dziecka dojdzie do wystąpienia dziecięcego porażenia mózgowego w wyniku np. błędu lekarza lub położnej, warto starać się o sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pieniądze nie cofną czasu i nie ujmą dziecku bólu fizycznego, ale mogą znacznie zwiększyć komfort całego dalszego życia poszkodowanego dziecka.

Jeśli masz pytania w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędu medycznego, wskutek którego dziecko doznało mózgowego porażenia dziecięcego, sprawdź czy nie znajduje się ono na liście pytań najczęściej zadawanych przez pacjentów.

Porażenie mózgowe przy porodzie

Jeżeli do porażenia mózgowego doszło przy porodzie i masz podejrzenia, że zawinił personel medyczny skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak.

Zapraszamy również do kontaktu – wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości – zadzwoń nr telefonu – 536 007 001, 604 432 333, 530 291 291, kancelaria@lazer-hudziak.pl

6 komentarzy do wpisu „Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, objawy, orzecznictwo”

 1. Jak można ustalić, że to lekarz jest winny chorobie MPD mojego dziecka? Czy mózgowe porażenie dziecięce może wynikać z niedotlenienia mózgu podczas porodu? Jak długo trwa sprawa w sądzie? Jakie dokumenty musimy zgromadzić?

  Odpowiedz
 2. Witam serdecznie jestem osobą dorosłą po mpdz urodziłam się wyniku doszło do niedotlenia mózgu jako osoba dorosła bym mogła walczyć o odszkodowanie pozdrawiam serdecznie Magdalena Żuk

  Odpowiedz
  • Pani Magdaleno, jeżeli urodziła się Pani przed sierpniem 2004 roku niestety sprawa jest przedawniona. Serdecznie pozdrawiamy

   Odpowiedz
 3. Witam. Moja żona ma MPD,czyli jej prawa strona jest niedowład. Prawa ręka jest praktycznie nie sprawna. Nie dawno powiększyła nam się rodzina i szukam jakiś rad,sposobów aby mogła samodzielnie brać dziecko na ręce i brać je z łóżeczka.
  Codziennie przeszukuje internet i nie mogę nic znaleźć w tym temacie. Proszę więc o pomoc jak sama ma sobie radzić gdy zostaje z dzieckiem w domu.
  Pozdrawiam i czekam na jakieś rady. Adam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry, Pani Adamie opisana sytuacja na pewno jest trudna dla Państwa, zakres zapytania przekracza nasze kompetencje. Jedynie co możemy polecić to poszukiwanie fundacji, stowarzyszeń rodziców niepełnosprawnych, aby móc podzielić się doświadczeniem. Serdecznie pozdrawiamy

   Odpowiedz

Dodaj komentarz