fbpx

Niedotlenienie przy porodzie
z winy lekarza lub szpitala

Niedotlenienie przy porodzie z winy lekarza lub szpitala. Niedotlenienie okołoporodowe, a błąd medyczny

Niedotlenienie przy porodzie (hipoksja okołoporodowa) niestety często ma związek z winą lekarza lub szpitala. Jest to nadal jedna z najczęstszych przyczyn zgonu w sytuacjach okołoporodowych. Przyczynę stanowi niewłaściwa dystrybucja tlenu w I lub II okresie porodu. Mimo rozwoju medycyny i coraz większej świadomości zarówno lekarzy, jak i pacjentek, niedotlenienie przy porodzie to nadal istotny  problem neonatologiczny. Jeśli do nietlenienia doszło z winy lekarza lub szpitala, Ty lub Twoje dziecko macie prawo do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W dzisiejszym artykule piszemy o niedotlenieniu przy porodzie i korzystnych wyrokach sądów w sprawach osób, które zdecydowały się walczyć o sprawiedliwość.

Niedotlenienie okołoporodowe, a błąd lekarski – przyczyny

Przyczyn niedotlenienia może być co najmniej kilka. To złożony problem, który nadal stanowi dla medycyny wyzwanie. Nie mniej, do najczęstszych błędów lekarskich, powodujących niedotlenienie, zaliczamy:

 • Przeprowadzanie lub kontynuację porodu siłami natury, mimo zachodzących przeciwwskazań
 • Nieprawidłową interpretacje wyników badania KTG
 • Błędy w doborze lub podaniu środków na wywołanie bóli porodowych
 • Nieprawidłowo przeprowadzony poród zabiegowy, np. z użyciem kleszczy czy próżnociągu
 • Brak lub opóźniona decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia

Błędy lekarskie nie są oczywiście jedyną możliwą przyczyną niedotlenienia. Mogą one również wynikać z właściwości osobistych matki lub płodu. Do innych przyczyn niedotlenienia okołoporodowego zaliczamy:

 • Nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia matki
 • Cukrzyca, którą kobieta przechodzi w czasie ciąży
 • Korzystanie przez ciężarną z używek
 • Niedokrwistość u płodu
 • Zakażenie wewnątrzmaciczne
 • Wypadnięcie sznura pępowinowego
 • Obrzęki płodu
 • Owinięcie się pępowiny wokół szyi dziecka

Objawy niedotlenienia okołoporodowego, a błąd lekarski. Skala Apgar

Jak możesz rozpoznać czy Twoje dziecko urodziło się w stanie niedotlenienia? Zwykle dla lekarzy znacznie trudniejsze jest ustalenie przyczyn niedotlenienia przy porodzie niż samo jego rozpoznanie. U noworodka dotkniętego niedotlenieniem podstawowe objawy to zaburzenia oddychania. Często pojawia się też niewydolność nerek, martwicze zapalenie jelit lub nieprawidłowy przebieg procesów metabolicznych. Warto jednak, abyś wiedziała, że objawy niedotlenienia nie muszą ujawniać się bezpośrednio po zakończeniu akcji porodowej. U części noworodków pojawią się dopiero w trakcie diagnostyki przesiewowej. Zdarza się też, że skutki niedotlenienia dają o sobie znać dopiero po kilku miesiącach (!) życia dziecka. Wówczas można rozpoznać je m.in. po odbiegającym od normy upośledzeniu psychoruchowym, chociaż oczywiście ostateczna diagnoza wymaga znacznie obszerniejszych badań.

Przy rozpoznaniu niedotlenienia okołoporodowego pomocna jest skala Apgar. Maksymalna punktacja w skali Apgar to 10 pkt. Punkty przyznaje się bezpośrednio po porodzie, w 5. i 10. minucie życia dziecka. Jeśli dziecko otrzymuje 3 punkty – świadczy to o ciężkim niedotlenieniu. O skali Apgar w kontekście niedotlenienia okołoporodowego, pisałyśmy już w jednym z naszych artykułów.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niedotlenienie przy porodzie z powodu błędu lekarza – ile można uzyskać?

Niedotlenienie okołoporodowe – jak już wiesz – jest częstym skutkiem błędów okołoporodowych. Wyroków sądów na ten temat można znaleźć naprawdę dużo. Poniżej przedstawimy Ci kilka przykładowych.

Pamiętaj jednak, że w przypadku odszkodowania czy zadośćuczynienia z powodu błędu lekarza, skutkującego niedotlenieniem okołoporodowym, nie da się jednoznacznie określić ile można wygrać w sądzie. Sąd, ustalając wysokość świadczenia weźmie pod uwagę m.in. cierpienia psychiczne, rozmiar i stopień cierpień fizycznych, a także rozważy czy skutki błędu są nieodwracalne. Zbada także czy skutki te powodują utratę zdolności do normalnego funkcjonowania lub je utrudniają. Rozważy również ewentualną winę poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania szkody. Na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę nie wpływa jednak stopa życiowa poszkodowanego. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. (sygn. akt. II CSK 94/10).

Zwykle jednak zadośćuczynienia i odszkodowania w sprawach o błędy medyczne przy porodzie są bardzo wysokie. Uśredniając, wynoszą od kilkuset tysięcy do nawet ponad miliona złotych. Aby ustalić o jaką realną wysokość świadczenia można ubiegać się w konkretnej sprawie, warto skontaktować się z kancelarią prawa medycznego. Pomoc prawnika w sprawach niedotlenienie okołoporodowe zwykle jest niezbędna.

Niedotlenienie przy porodzie z powodu błędu lekarza – orzecznictwo o niedotlenieniu

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia października 2014 r., (sygn. akt IC 377/12) sąd przyznał chłopcu, który urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy 900.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 29.400 zł tytułem skapitalizowanej renty. Dziecko na skutek błędów personelu medycznego cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę oporną na leczenie. Jego rozwój psychoruchowy i intelektualny jest znacznie opóźniony. Do niedotlenienia doszło ponieważ w okresie bezpośrednio poprzedzającym poród, już po wystąpieniu pełnego rozwarcia, matka chłopca pozostawała zupełnie bez opieki lekarskiej (!). Doszło m.in. do zbyt wczesnego oddzielenia się łożyska. Sąd oraz biegli uznali, że pomiędzy pozostawieniem matki chłopca bez opieki, a drastycznymi konsekwencjami występuje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy.

W innej sprawie, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (wyrok z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt I C 1076/09) przyznał dziecku 700 000 zł zadośćuczynienia, 60 700 zł odszkodowania oraz rentę w wysokości ponad 5 000 zł miesięcznie. Dziecko przyszło na świat w stanie zamartwicy, owinięte pępowiną. Wydobyto je przy pomocy kontrowersyjnego chwytu Kristellera. Po reanimacji tuż po porodzie chłopiec otrzymał zaledwie 3 punkty w skali Apgar. Na skutek niedotlenienia, dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Sąd wziął pod uwagę, że chłopiec do końca życia będzie wymagał pomocy innych osób i nigdy nie będzie dzieckiem samodzielnym. Mnogość błędów, które popełnił w tej sprawie personel szpitala, zadecydowało o przyznaniu tak wysokich świadczeń.

Przykładem nieco niższego, ale nadal satysfakcjonującego świadczenia jest sprawa rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Łodzi (wyrok z dnia z 7 października 2016 r., sygn. akt II C 732/11). Sąd przyznał małoletniemu powodowi 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Chłopiec przebył wewnątrzmaciczne niedotlenienie i urodził się  z objawami zespołu niedokrwienno – niedotlenieniowego. Lekarze nie rozpoznali zagrożeń na czas i nie podjęli odpowiednich kroków. Symptomami, które powinno wzbudzić zaniepokojenie personelu medycznego były m.in. patologiczny śródporodowy zapis KTG oraz nieprawidłowy wyniku poporodowej gazometrii dziecka. Sąd podkreślił, że w przypadku schorzeń rozpoznanych u dziecka, z punktu widzenia ginekologii jedną z przyczyn mogło być właśnie wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu. Wskutek zaniechania podjęcia przez lekarzy odpowiednich kroków, dziecko będzie wymagało opieki osób trzecich do końca życia.

Niedotlenienie okołoporodowe z winy lekarza – jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

W sprawach o błąd okołoporodowy, którego skutkiem jest niedotlenienie, niezbędna jest pomoc prawnika. Niedotlenienie okołoporodowe, wraz ze wszystkimi negatywnymi skutkami może przecież znacząco wpłynąć na życie całej rodziny. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko przyszło na świat w stanie niedotlenienia z winy lekarzy – nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w sformułowaniu Twoich roszczeń, a w konsekwencji w otrzymaniu sprawiedliwego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Nie zwlekaj i nie pozwól, aby upłynął termin przedawnienia – co do zasady, w przypadku błędów medycznych (w tym również skutkujących ciężkim niedotlenieniem noworodka), termin ten wynosi 3 lata. Czekamy na Twój kontakt.

Dodaj komentarz