fbpx

Poród kleszczowy

Poród kleszczowy wpływ na dziecko – powikłania

Poród kleszczowy – na czym polega, możliwe powikłania, odszkodowania i zadośćuczynienia

Już na samą myśl przejścia porodu kleszczowego drży wiele przyszłych matek. W internecie można spotkać setki zatrważających opowieści i filmów przedstawiających poród kleszczowy. Warto zatem wiedzieć czym w istocie jest poród kleszczowy i kiedy lekarz decyduje się na jego przeprowadzenie. Równie istotna jest świadomość, że w przypadku, gdy lekarz przeprowadzający poród kleszczowy popełni błąd medyczny, pacjentka ma pełne prawo dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty dla siebie i dziecka.

Dziecko po porodzie kleszczowym nie rozwija się prawidłowo? Skontaktuj się z nami, aby ustalić czy mogło dojść do błędu przy porodzie. Zadzwoń 536 007 001

Poród kleszczowy – na czym polega?

Poród kleszczowy to zabieg przeprowadzany przy pomocy metalowych kleszczy położniczych. Z wyglądu przypominają one dwie wygięte łyżki. Narzędzie zostało wynalezione w XVI wieku… i zasadniczo od tamtej pory jego kształt nie uległ zmianie.

Wielkość stosowanych kleszczy zależy od kształtu główki rodzącego się dziecka i krzywizn kanału rodnego kobiety. Przy ich pomocy, lekarz chwyta główkę noworodka i w trakcie trwania skurczu, delikatnie ciągnie ją w dół. Ważne jest, że lekarz może użyć kleszczy dopiero przy pełnym rozwarciu oraz przy odpowiednim ułożeniu główki dziecka w kanale rodnym. Lekarz zakłada na główkę noworodka kleszcze, końcówki spina odpowiednim zamkiem i podczas skurczu „wypycha” dziecko. Kleszcze lekarz ściąga, gdy wydobędzie już główkę dziecka. Cały zabieg wykonuje się przy znieczuleniu zewnątrzoponowym lub miejscowym krocza.

Lekarz może zadecydować o przeprowadzeniu porodu kleszczowego, gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki. Stosuje się go również, gdy istnieje zagrożenie zamartwicy dziecka. Poza tym, wskazanie do porodu kleszczowego stanowią również wypadnięcie pępowiny, nieprawidłowa akcja serca płodu oraz odejście zielonych wód płodowych. Statystyki podają, że obecnie metodę tę stosuje się raczej rzadko.

Poród kleszczowy konsekwencje – możliwe powikłania u rodzącej kobiety i dziecka

Powikłań po przebyciu porodu kleszczowego u kobiety może wystąpić bardzo dużo. Ich zaistnienie i natężenie zależy oczywiście od okoliczności konkretnego przypadku, jednak uznaje się, że metoda ta może powodować:

 • Urazy mięśni miednicy
 • Pęknięcie pochwy
 • Urazy szyjki macicy
 • Uszkodzenia mięśni zwieracza odbytu

Poród kleszczowy powikłania i wpływ na dziecko:

 • Siniaki
 • Odkształcenia na główce
 • Pęknięcia czaszki
 • Uszkodzenie nerwu twarzowego
 • Krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe

Jeszcze bardziej dramatyczne konsekwencje dla dziecka może przynieść zastosowanie kleszczy w przypadku, gdy powinno zostać przeprowadzone cesarskie cięcie. Dojść może nawet do śmierci dziecka.

Warto również wspomnieć o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia porodu kleszczowego. Należą do nich: niska masa dziecka, niemożność urodzenia dziecka siłami natury, poprzeczne ułożenie płodu. Porodu kleszczowego nie powinno się również przeprowadzać, gdy dziecko jest za duże w stosunku do wielkości miednicy matki.

Zawinione wyrządzenie szkody w przypadku porodu kleszczowego – podstawa odszkodowania i zadośćuczynienia

Jeśli lekarz w trakcie przeprowadzania porodu kleszczowego, spowoduje ze swojej winy jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu kobiety lub dziecka, istnieje prawdopodobieństwo, że popełnił błąd w sztuce medycznej. Oznacza to, że lekarz zachował się niezgodnie z zasadami sztuki medycznej, co stanowi podstawę do ubiegania się przez rodziców dziecka o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Poród kleszczowy, a odszkodowanie

Celem przyznania odszkodowania jest zrekompensowane uszczerbku na zdrowiu, który spowodował u pacjentki lub dziecka personel medyczny. Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie równać cierpień psychicznych i fizycznych spowodowanych błędem przy przeprowadzaniu porodu kleszczowego. Jest to jednak tylko teoria – wiadomo, że w praktyce żadne pieniądze nie zrekompensują bólu i cierpień spowodowanych błędem w sztuce medycznej.

Nie mniej, warto pamiętać, że uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia od szpitala to nie są przywileje – jest to absolutne prawo rodziców i dziecka poszkodowanych błędem medycznym. Warto więc o nie walczyć, tym bardziej, że jak pokazuje praktyka sądów, kwoty możliwe do uzyskania w sprawach o błąd medyczny, mogą być bardzo wysokie. Uzyskane w ten sposób pieniądze mogą znacznie zwiększyć komfort poszkodowanego dziecka i jego rodziny.

1,7 miliona złotych i renta za błąd okołoporodowy – wyrok Sądu Najwyższego

Przykładem sprawy, w której wskutek kontynuacji porodu siłami natury i użycia kleszczy dziecko doznało szkody, rzutującej na całe jego dalsze życie jest głośny wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 472/16). Sąd Najwyższy utrzymał w mocy przyznane rodzicom poszkodowanego dziecka zadośćuczynienie. Wynosiło ono pół miliona złotych i zostało przyznane za „ograniczenie więzi rodzinnej z bardzo chorym dzieckiem” wskutek błędu okołoporodowego.

Dziecko powodów, obecnie 10-letnie, na skutek błędu lekarzy zostało skrajną kaleką. Wymaga stałej opieki i nie jest w stanie w żaden sposób podjąć kontaktu z otoczeniem. Jej stan zdrowia nie rokuje poprawy. Do tak drastycznych konsekwencji doszło wskutek decyzji szefa dyżuru o kontynuacji porodu siłami natury, choć zapis z monitoringu KTG zaczął się pogarszać i zaszły przesłanki do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Ostatecznie, dziecko przyszło na świat przy pomocy kleszczy, w stanie zamartwicy.

Chociaż w sprawie przesądzona została już wina lekarzy i odpowiedzialność lekarzy, szpital w trakcie postępowania przed Sądem Najwyższym kwestionował wysokość zasądzonych kwot. Wcześniejsza instancja, Sąd Apelacyjny w Warszawie zwiększył zadośćuczynienie dla dziecka do kwoty 1,2 miliona złotych, dla matki – do 300 tys. zł, a dla ojca – do 200 tys. zł. Sąd Apelacyjny uznał, że zachodzi konieczność wynagrodzenia rodzicom szkody, wynikającej z posiadania tak chorego potomstwa. Na skutek błędu medycznego zostało naruszone ich prawo do posiadania niezakłóconego życia rodzinnego, utrzymywania prawidłowych relacji w rodzinie i możliwości wychowania zdrowego potomstwa.

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy kwoty zasądzone przez sąd II instancji. Orzekł, że za tak wysokim zadośćuczynieniem przemawia nie tylko stan dziecka, ale również to, że doznane szkody będą trwały do końca życia dziecka. Podkreślił również, że wskutek błędów lekarza ciężko jest przewidzieć jak długo to życie może potrwać. Jeśli zdarzy się tak, że chore dziecko przeżyje rodziców, musi mieć zabezpieczenie finansowe, a zadośćuczynienie wypłacane jest jednorazowo.

Poród kleszczowy – czy faktycznie trzeba się go bać?

Lekarze używają kleszczy porodowych tylko, gdy zajdą określone sytuacje – w celu ratowania zdrowia lub życia dziecka i matki. Wielu lekarzy twierdzi, że w rękach doświadczonego położnika stanowią one niezastąpione narzędzie, które może uratować zarówno matkę, jak i dziecko. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne uznaje natomiast, że ograniczenie stosowania kleszczy to jedna z ważniejszych metod prewencji urazów okołoporodowych i ich długotrwałych konsekwencji. Metoda jest kontrowersyjna.

Poród kleszczowy spowodował uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka lub Twoim?

Jeśli Twoje dziecko urodziło się w wyniku porodu kleszczowego i doznało w ten sposób szkody, lub to Ty odczuwasz negatywne skutki tego rodzaju porodu, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy w przebrnięciu przez drogę do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Dziecko po porodzie kleszczowym nie rozwija się prawidłowo? Zadzwoń 536 007 001

2 komentarze do wpisu „Poród kleszczowy – na czym polega, możliwe powikłania, odszkodowania i zadośćuczynienia”

 1. Szanowne Panie Mecenas
  W tych dniach przeczytałem na państwa blogu informację dotyczącą porodu kleszczowego,
  Chciałbym tą drogą Panią Mecenas i całej kancelarii BARDZO podziękować za ogromny trud jaki Panie wniosły w przywróceniu poszkodowanym dzieciom i rodzicom szansy wrócenia do życia, którą w wiadomy sposób nigdy w pełni nie otrzymają.
  Pozdrawiam Krzysztof
  Skrzwdzony razem z Mamą (ciężka postać MPD zespół Littley’a, niedotlenienie okołoporodowe).

  Odpowiedz

Dodaj komentarz