fbpx

Zielone wody płodowe

Zespół aspiracji smółki

Zielone wody płodowe – zespół aspiracji smółki – przyczyny, skutki, wyroki sądowe

Wody płodowe są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Produkują je komórki nabłonka owodni, a ich celem jest ochrona rozwijającego się noworodka. Prawidłowy wygląd wód płodowych to wody przezroczyste, ewentualnie biZielone wody płodoweaławe lub w kolorze słomkowym. Czasami zdarza się jednak, że przybierają nieprawidłowe, zielone zabarwienie. Jeśli po pęknięciu pęcherza płodowego, kobieta zauważy u siebie zielone wody płodowe, powinna natychmiast udać się do szpitala. Zielone wody płodowe mogą sugerować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, w postaci np. niedotlenienia. Personel medyczny niestety również nie zawsze podejmuje odpowiednie działania w przypadku pojawienia się u ciężarnej zielonych wód płodowych, o czym świadczą wyroki przedstawione w dalszej części wpisu.

Twoje dziecko urodziło się z zielonych wód płodowych i nie rozwija się prawidłowo? Skontaktuj się z nami, aby ustalić czy doszło do błędu medycznego i czy masz szansę na zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę dla dziecka.

Zadzwoń teraz 536 007 001

Zielone wody płodowe przyczyny

Wody płodowe przybierają zielone zabarwienie, gdy dziecko, będące w łonie matki oddaje smółkę – wypróżnia się po raz pierwszy. Stąd, wystąpienie zielonych wód płodowych nazywane jest również zespołem aspiracji smółki. W przypadku porodu przebiegającego prawidłowo, pierwsze wypróżnienie powinno nastąpić po porodzie, w 1-3 dobie życia (statystyki podają, że większość noworodków oddaje smółkę w pierwszych 24 godzinach życia).

Wydalenie smółki do wód płodowych może wystąpić z różnych przyczyn. Spowodowane jest silną reakcją, pod wpływem której zwieracze u noworodka  rozluźniają się, a smółka zostaje usunięta do wód płodowych. Przyczyną może być niedotlenienie noworodka lub stres wewnątrzmaciczny. W niektórych sytuacjach usunięcie smółki jest powodowane przejściem przez kobietę pod koniec ciąży ostrej infekcji. Ryzyko wystąpienia zielonych wód płodowych wzrasta również w przypadku przenoszonych ciąż, czyli takich, gdzie dziecko przyszło na świat po przewidywanym terminie.

Zielone wody płodowe – konsekwencje

Dziecko, które przyszło na świat po odejściu zielonych wód płodowych, często ma żółtawe zabarwienie skóry i paznokci. Dzieje się tak w szczególności w przypadku dzieci, które dłuższy czas przebywały w wodach płodowych zabarwionych smółką. Objawem wizualnym jest również sucha, łuszcząca się skóra oraz obecność smółki w przewodach słuchowych zewnętrznych i przewodach nosowych.

Nie są to niestety najpoważniejsze z konsekwencji, które mogą wystąpić wskutek zdiagnozowania zespołu aspiracji smółki. Często zielone wody płodowe powodują objawy niewydolności oddechowej u dziecka, które mają tendencję do szybkiego narastania. U noworodka występują duszności, a oddech staje się płytki i szybki. Takie dzieci często dostają znacznie niższą punktację w skali Apgar. Ponadto, zielone wody płodowe znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia u dziecka powikłań takich jak odma opłucnowa czy osierdziowa. Równocześnie, znacznie wzrasta ryzyko zakażeń bakteryjnych.

Zielone wody płodowe – co może zrobić lekarz?

Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od konkretnej sytuacji, stopnia komplikacji, zabarwienia wód oraz stanu zdrowia dziecka tuż po narodzeniu.  Zasadniczo jednak podstawowe znaczenie ma stabilizacja stanu ogólnego dziecka. Personel medyczny powinien podjąć wszelkie działania, zapewniające dziecku jak najlepsze utlenowanie krwi. W zależności od stanu zdrowia noworodka, zastosować można tlenoterapię bierną, ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) czy wentylację mechaniczną.

Jeśli u noworodka dodatkowo wystąpią objawy sugerujące nadciśnienie płucne, lekarz prawdopodobnie zdecyduje się na zastosowanie wziewnego tlenku azotu (iNO), aby wspomóc usunięcie smółki z dróg oddechowych dziecka prowadzi się również zabiegi fizykoterapii. W wyjątkowo ciężkich przypadkach dziecku należy podać surfaktant egzogenny.

Noworodek, który przyszedł na świat po odpłynięciu zielonych wód płodowych, powinien każdorazowo mieć zapewnioną odpowiednią podaż płynów i substancji mineralnych. W niektórych sytuacjach, aby zapobiec zakażeniu, stosuje się antybiotykoterapię.

Niewłaściwe postępowanie w przypadku wystąpienia zielonych wód płodowych może stanowić błąd medyczny – wyroki sądów

Można przytoczyć wiele przykładów wyroków, w których sądy przyznają, że szkoda powstała w wyniku odejścia zielonych wód płodowych może uzasadniać roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd przy porodzie. Jednym z takich przykładów jest wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 28 lutego 2017 r. ( sygn. akt. II C 86/13). W tej sprawie lekarze nie objęli pacjentki nadzorem śródporodowym oraz nie zastosowali  intensywnego monitorowania kardiotokograficznego, mimo ewidentnych objawów pęknięcia błon płodowych i odpływania zielonego płynu owodniowego. Obecność smółki w wodach płodowych stanowiła wyraźną przesłankę uzasadniającą prawdopodobieństwo niedotlenienia płodu oraz urodzenie noworodka w zamartwicy. Równocześnie, sąd podkreślił, że chociaż samo stwierdzenie wypływania zielonego płynu owodniowego nie stanowi wskazania do zakończenia ciąży, zawsze wymaga weryfikacji stanu utlenowania płodu za pomocą metod diagnostycznych, zazwyczaj na podstawie badania kardiotokograficznego. W konsekwencji zaniedbań ośrodka leczniczego w tej sprawie, sąd zasądził zarówno na rzecz powódki, jak również powoda po 125 00 zł.

Kolejnym przykładem może być wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt. I C 210/09). Sąd potwierdził stanowisko powódki co do zasady i orzekł, że jej stan zdrowia jest konsekwencją niedotlenienia okołoporodowego, za które odpowiada zakład leczniczy. U matki powódki po stwierdzeniu występowania zielonych wód płodowych i równocześnie przy prawidłowej akcji serca płodu i KTG, lekarz zaniechał przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Stwierdził tym samym, że poród siłami natury będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na naturalne wyciskanie zielonych wód z drzewa oskrzelowego w czasie przechodzenia płodu przez kanał rodny. W konsekwencji małoletnia powódka przyszła na świat przy pomocy próżnociągu (vacuum), z zielonymi gęstymi wodami płodowymi. Świadczyło to o niedotlenieniu wewnątrzmacicznym.

W innym wyroku, z dnia 13 stycznia 2017 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt. I ACa 1204/16) uznał odpowiedzialność szpitala za wpisanie w dokumentacji medycznej, że u powódki odszedł czysty płyn owodniowy, pomimo że rzeczywistości były to zielone wody płodowe. Przedmiotem tej sprawy, między innymi było więc popełnienie błędu w organizacji szpitala.

Niewłaściwe postępowanie szpitala w przypadku wystąpienia zielonych wód płodowych – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu błędu medycznego popełnionego przez lekarza lub innego członka personelu medycznego, zawsze zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Choć pacjenci często pytają nas, jaką kwotę odszkodowania można uzyskać, odpowiedź na to pytanie również zależy od szeregu czynników. Jeśli jednak uważasz, że w Twoim przypadku odejście zielonych wód płodowych wyrządziło szkodę, której lekarze nie zapobiegli, skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy czy w Twojej sprawie zaszły przesłanki do podejrzeń, że doszło do błędu medycznego oraz zajmiemy się Twoją sprawą na drodze sądowej.

Potrzebujesz porady dotyczącej nieprawidłowości podczas Twojego porodu? Zadzwoń 536 007 001

1 komentarz do wpisu “Zielone wody płodowe – zespół aspiracji smółki – przyczyny, skutki, wyroki sądowe”

  1. W 2008 roku ur. Synka dostałam, skierowanie na cesarkę ponieważ wykryto w płodzie wadę serca, rodziłam 16h a po17h zrobili cesarkę bo synowi tętni zanikało i były zielone wody, syn zmarł w 2017 roku, czy mogę podać szpital o odszkodowanie lub zadość uczynienie

    Odpowiedz

Dodaj komentarz