fbpx

Sepsa u niemowlaka

Posocznica u noworodka

Sepsa u niemowlaka – przyczyny, objawy, rokowania

Sepsa, czyli posocznica, to poważna infekcja, która może wystąpić także u niemowląt. Wywołują ją najczęściej bakterie, a jej skutki mogą być poważne. Sepsa u niemowlaka może wywołać zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu nerek, płuc, mózgu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci. Zwykle przebiega w szybki, gwałtowny sposób. 

Szczególnie groźna jest sepsa u wcześniaków. Układ odpornościowy dzieci, które przyszły na świat przed wyznaczonym terminem, jest mniej rozwinięty, niż dzieci, które urodziły się o czasie. Jakie są objawy sepsy u noworodka, jak się ją leczy i jakie są rokowania dzieci, u których zdiagnozowano posocznicę? Wyjaśniamy. 

→ Podejrzewasz, że sepsa u Twojego dziecka jest skutkiem zaniedbań lekarskich? Uzyskaj pomoc kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowania za błędy medyczne. Zadzwoń teraz 536 007 001

Sepsa u noworodka – przyczyny?

Sepsa u niemowląt może wystąpić na skutek trzech zasadniczych rodzajów przyczyn: zależnych od matki, zależnych od dziecka oraz tzw. czynników środowiskowych. Tak jak wspominałyśmy na początku, w grupie szczególnego ryzyka, znajdują się wcześniaki.

Do czynników zależnych od matki zaliczymy w szczególności:

  • zbyt wczesne odejście wód płodowych,
  • choroby przewlekłe,
  • korzystanie przez ciężarną z używek w czasie ciąży,
  • inne nieprawidłowości w okresie ciąży i porodu.

Do czynników środowiskowych zaliczymy w szczególności wszelkiego rodzaju zabiegi diagnostyczne lub lecznicze, takie jak m.in. amniopukcja czy transfuzje. W tej grupie znajdują się również wszelkiego rodzaju zaniedbania, a w szczególności niewdrożenie na czas odpowiedniej antybiotykoterapii, która to przyczyna przez wiele źródeł uznawana jest za najczęstszą. 

Do ostatniej grupy, czyli czynników zależnych od noworodka, zaliczymy wszystkie nieprawidłowości pozostające w związku z rozwojem i funkcjonowaniem układu odpornościowego, to jest w szczególności:

  • zmniejszoną liczbę przeciwciał,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu limfocytów T i B,
  • nieprawidłowe działanie naturalnych barier – skóry czy błon śluzowych.
  • Na rozwój zakażenia wpływają także ogólne wady rozwojowe i metaboliczne

Sepsa objawy u niemowlaka

Pierwsze objawy sepsy u niemowlaka pojawiają się stopniowo, chociaż sepsa zazwyczaj ma gwałtowny przebieg. Jej rozpoznanie nie jest niestety łatwe i często dochodzi do niego zbyt późno. Rozpoznanie sepsy u niemowlaka obarczone jest dużym ryzykiem błędu, ponieważ jej objawy początkowo są bardzo podobne do wielu innych chorób. 

U noworodka można zaobserwować zmiany w zachowaniu, drgawki, i trudności w oddychaniu. Dzieci, u których podejrzewa się sepsę, zazwyczaj tracą także apetyt, nie tolerują pokarmów, ich brzuch jest wzdęty i zaobserwować można biegunki i wymioty. Do tych objawów często dochodzą również trudności w termoregulacji ciała spadek lub gwałtowny wzrost temperatury. Lekarze u noworodków, u których podejrzewają posocznice, zwykle obserwują także podwyższone stężenie białek ostrej fazy oraz nieprawidłowości w układzie krzepnięcia. 

Objawy mogą różnić się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z posocznicą wczesną, czy późną. Pierwsza z nich występuje przed ukończeniem przez dziecko piątej doby życia. Jej źródłem jest zwykle zakażenie wewnątrzmaciczne lub powstałe w trakcie porodu. Objawy posocznicy później pojawiają się z kolei po siódmej – dziesiątej dobie życia i są skutkiem zakażenia nabytego.

Sepsa u noworodka – leczenie

W postępowaniu z dziećmi, u których wykryto sepsę, wymaga się wykonania posiewu krwi oraz posiewu moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego. Aby wykryć objawy ogniskowe w przypadku wystąpienia stanu zapalnego, konieczne może być także przeprowadzenie szeregu innego typu badań, w tym w szczególności rentgena klatki piersiowej, kości czy brzucha. 

Jeśli obawy się potwierdzą i u dziecka faktycznie zdiagnozowana zostanie sepsa, niezbędna będzie antybiotykoterapia. Należy ją wdrożyć niezwłocznie najlepiej w ciągu kilku godzin od pojawienia się pierwszych objawów. Antybiotykoterapię często wspomaga się uzupełnieniami płynów, zastosowaniem respiratorów, nierzadko także leków nasercowych i przeciwzakrzepowych. 

Posocznica u wcześniaków może wymagać podjęcia innego typu, specjalistycznego  leczenia. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu rozwinięty jest układ odpornościowy u wcześniaka. 

Warto jednak dodać, że rokowania małego pacjenta zakażonego sepsą noworodka zależą w szczególności od rodzaju bakterii, która wywołała chorobę. Co do zasady najgroźniejsze dla noworodków są bakterie Gram ujemne. W dzisiejszych czasach diagnoza sepsy nie stanowi już dla dziecka wyroku, jednak bardzo ważne jest szybkie podjęcie przez lekarzy właściwych działań.

Sepsa u noworodków w orzecznictwie sądów

Mimo rozwoju medycyny i wzrostu standardów higieny, sepsa u noworodków niestety nadal się zdarza. Jeśli wystąpienie sepsy u dziecka spowodowane jest zaniedbaniami lekarza, rodzice w imieniu dziecka mogą wystąpić na drogę sądową i domagać się stosownych świadczeń, w tym m.in. zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny.

W sprawach na tle zakażenia dziecka posocznicą rodzice mogą również wystąpić w imieniu dziecka na drogę postępowania karnego i żądać ukarania lekarza, który dopuścił się zaniedbań. W takiej sprawie orzekał m.in. Sąd Okręgowy w Gliwicach, w wyroku z dnia 11 lipca 2019 r. (V Ka 236/19). Podtrzymał on wyrok Sądu Rejonowego. Uznał, że lekarz prowadzący poród nie dopełnił obowiązku zapoznania się z dokumentacją medyczną, kartą ciąży oraz wynikami badań dodatkowych, mimo ciążącego na nim obowiązku. W związku z tym nie nie odczytał pozytywnego wyniku badań na obecność bakterii paciorkowca i nie podał rodzącej odpowiedniego antybiotyku. Doszło do zakażenia dziecka bakterią paciorkowca, która kolejno spowodowała u niego sepsę, nieumyślnie powodując skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za winną została uznana również położna. Zarzuty, które na niej ciążyły, były niemal identyczne, jak te, przedstawione lekarzowi. Oboje ukarani zostali karą grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, sąd ustalił wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych.

Warto również przypomnieć, że postępowanie karne to często dopiero „wstęp” do postępowania cywilnego i żądania odszkodowania i zadośćuczynienia w znacznie większych wysokościach. Pisałyśmy o tym m.in. w artykule Postępowanie karne przeciwko lekarzowi. Wyrok w sprawie karnej, a sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny.

Jeśli podejrzewasz, że u Twojego dziecka sepsa mogła pojawić się na skutek podjęcia nieprawidłowych działań przez lekarzy lub ich zaniechań, warto zastanowić się, czy konieczne jest wszczynanie postępowania karnego, czy wystarczy wyłącznie droga cywilna. W podjęciu takiej decyzji pomoże prawnik specjalizujący się w sprawach o błędy medyczne.

Posocznica u noworodka może wystąpić na skutek błędu w sztuce lekarskiej – nie działaj na własną rękę

Posocznica u noworodka nadal dla wielu rodziców brzmi jak najgorsza diagnoza. Nie da się ukryć, że dziecko, u którego zdiagnozowano posocznicę, najprawdopodobniej czeka długa walka o powrót do zdrowia. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy zachodzą podejrzenia, że do zakażenia mogło dojść na skutek błędów i zaniechań personelu medycznego. W takim przypadku rodzice nie powinni podejmować żadnych działań na własną rękę. Szybka konsultacja z prawnikiem od błędów medycznych jest kluczowa. Prawnik wskaże dalsze kroki w walce o sprawiedliwość i zadba o to, aby całość postępowania toczyła się prawidłowo. 

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie posocznicy noworodków i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, chętnie odpowiemy – zadzwoń teraz nr telefonu – 536 007 001 lub napisz kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz