fbpx

Szanse na wygraną
w sądzie w sprawie
o błąd medyczny

Adwokat do spraw błędów medycznych

Szanse na wygraną w sądzie w sprawie o błąd medyczny – jak ocenić, co wpływa na zwycięstwo

W przypadku każdej niemalże sprawy sądowej ciężko jest precyzyjnie ocenić szanse na wygraną. W sprawach na tle błędu medycznego jest to wyjątkowo trudne ze względu na stopnień ich skomplikowania. Sprawy o błąd medyczny potrafią trwać naprawdę długo, a nawet najlepszy prawnik nie może zagwarantować wygranej na 100%. To sądy wydają wyroki, ale my robimy wszystko, aby był zgodny z oczekiwaniami naszych klientów. W zależności od przypadku, szanse pacjenta mogą być większe lub mniejsze. Również w trakcie samego postępowania może przydarzyć się wiele sytuacji, które mogą umocnić szanse pacjenta lub wręcz je pogrzebać. Jakie więc pacjent ma szanse na wygranie sprawy o błąd medyczny i od czego zależą?

→ Chcesz wytoczyć sprawę o błąd medyczny i potrzebujesz pomocy skutecznego adwokata do spraw błędów medycznych? Zadzwoń 536 007 001

Jak prawnik medyczny może ocenić szanse na wygraną w sądzie w sprawie o błąd medyczny?

Każda sprawa sądowa, w tym również te o błąd medyczny, jest bardziej lub mniej ryzykowna. Żaden prawnik, szanujący czas i pieniądze swojego klienta, nie obieca mu stuprocentowego zwycięstwa na sali sądowej. Jeśli jednak w sprawie jest sporo punktów zaczepienia, bo np. pacjent dysponuje kompletną i zawierającą niezbędne informacje dokumentacją medyczną, można dyplomatycznie uznać, że szanse pacjenta wynoszą więcej niż połowę. Nadal trzeba jednak pamiętać, że jeszcze przed procesem, nikt nie jest w stanie przewidzieć co wydarzy się w jego trakcie. Nie wiadomo m.in. jaka będzie opinia biegłych i czy świadkowie będą zeznawali na korzyść pacjenta. Personel medyczny zwykle zeznaje na niekorzyść pacjenta, bo nikt nie chce przyznać się do winy, czy obciążyć kolegów z pracy.

Istnieją jednak również przypadki, gdy z góry wiadomo, że sprawa będzie ciężka do wygrania. Będzie to w szczególności sytuacja, gdy pacjent decyduje się dochodzić przedawnionego roszczenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeśli chciałbyś wszcząć postępowanie z powodu błędu medycznego, masz na to trzy lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie będzie Cię dotyczył, jeśli jesteś ofiarą błędu medycznego okołoporodowego – wówczas na wytoczenie powództwa masz 2 lata od dnia uzyskania pełnoletności. Podsumowując – „klasyczny” termin wynosi trzy lata, a dziecko pokrzywdzone błędem przy porodzie, ma łącznie 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. Pacjent, którego roszczenie jest przedawnione może co prawda nadal starać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jednak uzyskanie go będzie znacznie trudniejsze. W wielu przypadkach będzie po prostu niemożliwe. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją.

Szanse pacjenta mogą być również z góry ocenione jako niskie, gdy w sprawie brakuje jakichkolwiek dowodów. Czasami zdarza się tak, że co prawda pacjent ma rację i wystąpiła szkoda, ale brakuje np. dokumentacji medycznej, dokumentacja jest niekompletna lub też została sfałszowana i świadczy na niekorzyść pacjenta. Trudne są również sprawy, gdy pacjent, którego prawa naruszono, wywodzi swoje roszczenia wyłącznie z tego faktu. Nie każde naruszenie praw pacjenta – chociaż jest to oczywiście sytuacja jednoznacznie naganna i nie powinna mieć miejsca – powoduje błąd w leczeniu. Czasami te dwie sytuacje są od siebie niezależne i biegły może wykazać, że nawet gdyby prawa pacjenta były przestrzegane i byłby on leczony w sposób „książkowy”, efekt byłby podobny. Pacjenci nie zawsze mają tego świadomość, licząc na szybkie i pewne zwycięstwo w sprawie.

Jak widać okoliczności, które mają wpływ na zwycięstwo w sprawie o błąd medyczny jest bardzo dużo. To, że prawdopodobnie nie udzielimy Ci dokładnej odpowiedzi na pytanie jakie są Twoje szanse na zwycięstwo w sprawie o błąd medyczny, nie wynika z naszego braku chęci do dzielenia się wiedzą. Jest to przejaw troski o to, aby nie wprowadzić Cię w błąd i nie robić Ci złudnej nadziei, bo na sali sądowej, podobnie jak w życiu, bywa różnie. Wiemy niestety, że na rynku usług prawnych działają nierzetelne podmioty, które mamią klientów widmem wielkiej wygranej, a de facto nie mają doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Dlatego warto zapoznać się z opisem życiorysu prawników, którzy będą zajmować się Twoją sprawą.

Szanse na wygraną w sprawie o błąd medyczny – co wpływa na zwycięstwo w sprawie przeciwko szpitalowi?

Rozmaite statystyki wskazują, że liczba postępowań przeciwko szpitalom i lekarzom nie tylko wzrasta, ale również coraz częściej kończy się na korzyść pacjenta. Mimo, że teoretycznie jest to dobra wiadomość, sprawy o błąd medyczny nadal należą do jednych z najtrudniejszych. Znacznie przyczyniają się do tego opinie biegłych,  które stanowią kluczowy i wręcz priorytetowy dowód w sprawach o błąd medyczny.

Opinia biegłego może bardzo zwiększyć szanse pacjenta na zwycięstwo w sprawie lub drastycznie je zmniejszyć. W praktyce uzyskanie opinii biegłego, który byłby w pełni niezależny dla pacjenta, działającego samodzielnie, może być bardzo trudne. Prywatna opinia to z kolei bardzo duży koszt – niekiedy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dużym problemem praktycznym jest również to, że opinie biegłych często sporządzane są rutynowo. W wielu opiniach można przeczytać, że biegły „nie może wykluczyć innej przyczyny niż błąd lekarski”. Dla pacjenta często oznacza to przegraną, bo sąd w razie wątpliwości musi orzec na korzyść oskarżonego w sprawach, a pacjent jako oskarżyciel posiłkowy musi udowodnić winę lekarza oraz to, że popełnił błąd. Sąd nie może orzec wbrew opinii biegłego, chociażby wierzył poszkodowanemu pacjentowi.

Bardzo ważnym dowodem w sprawie jest również dokumentacja medyczna pacjenta. Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma pacjent, który dysponuje pełną dokumentacją medyczną. Niestety, najczęściej w przypadku pacjentów – ofiar błędów medycznych – dokumentacja jest niepełna. Standardem jest również, że zawiera tak ogólne stwierdzenia jak „stan ogólny dobry”, które tak naprawdę nic nie powiedzą sądowi. Często (nieprzypadkowo) brakuje w niej również obserwacji lekarskich i pielęgniarskich z czasu, gdy doszło do błędu. Można spotkać się z sytuacjami, gdy dokumentacja medyczna tego samego pacjenta ma co najmniej dwie wersje – jedna dla pacjenta, druga dla sądu.

Dodatkowo, nie bez znaczenia jest kwestia świadków. Oczywistym jest, że świadkowie nie mogą kłamać i powinni być maksymalnie obiektywni. Niestety, nawet najlepszy prawnik nie przewidzi czy zdecydują się powiedzieć prawdę, zeznać na korzyść pacjenta i zwiększyć jego szanse na zwycięstwo. W praktyce pozostali członkowie personelu medycznego często stoją murem za lekarzem. Nierzadko są gotowi zeznawać na jego korzyść, chociażby w obawie o to, że udowodnienie błędu lekarzowi, pociągnie za sobą udowodnienie błędów również im samym. Ciężko z góry przewidzieć czy zeznania świadków zwiększą szanse pacjenta na zwycięstwo czy je pogrzebią. Jednak dokumentacja medyczna i skrupulatne prowadzenie spraw pozwoliło nam wygrywać sprawy pomimo niekorzystnych zeznań świadków. Sąd też człowiek i potrafi ocenić czy ktoś po prostu kłamie.

Adwokat do spraw błędów medycznych – szansa pacjenta na wygraną w sprawie o błąd medyczny

Sprawy o błąd medyczny są zbyt trudne, aby ryzykować i działać w nich samodzielnie. Wymagają rzetelnej wiedzy prawniczej, doświadczenia i orientacji w kwestiach medycznych. Każdy pacjent, będący ofiarą błędu lekarza, powinien rozważyć zwrócenie się o pomoc do prawnika medycznego, adwokata do spraw błędów medycznych. Kompetentny prawnik, który zna się na prawie medycznym i reprezentował już wielokrotnie klientów w podobnych sprawach, znacznie zwiększy szanse pacjenta na wygraną.

Prawnik medyczny

Nasza kancelaria nie raz podejmowała się reprezentacji pacjentów w naprawdę trudnych sprawach. Reprezentowałyśmy w sprawie o błąd medyczny m.in. młodego mężczyznę, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu w diagnozie, postawionej przez lekarza. Tej sprawy nie chciały się podjąć inne kancelarie, uważając, że nie ma szans na zwycięstwo. Nam się to udało – wygrałyśmy już w pierwszej instancji, bez apelacji ze strony szpitala. Na sukces nasz i klienta wpłynęło rzetelne przygotowanie do sprawy i starannie dobrane pytania, zadawane biegłym. Uzyskałyśmy dla pacjenta 250 000 złotych odszkodowania, które miało pokryć też koszty operacji naprawczej.

Wygrane sprawy ze szpitalem o błąd przy porodzie

Posiadamy również bogate doświadczenie w sprawach medycznych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak również przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Reprezentowałyśmy wielokrotnie m.in. pacjentki, których dzieci urodziły się niedotlenione, ponieważ lekarze zwlekali z decyzją o wykonaniu cięcia cesarskiego. W jednej z takich spraw udało nam się wygrać, mimo że biegli uznali, że postępowanie personelu medycznego było prawidłowe. Zgłosiłyśmy zastrzeżenia do opinii oraz podważyłyśmy ją jako wewnętrznie sprzeczną. W konsekwencji naszych działań, sąd powołał nowy zespół biegłych. Ostateczna opinia była korzystna dla naszego klienta i wygrałyśmy sprawę ze szpitalem zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Dziecko otrzymało 1 000 000 zł z odsetkami ustawowymi i 8 000 złotych miesięcznej renty.

Nie gwarantujemy cudów, ale pełne zaangażowanie, profesjonalizm i walkę o sprawiedliwość

Wszystkich pacjentów, którzy padli ofiarą błędu lekarza, zapraszamy do kontaktu. Prawdopodobnie nie będziemy w stanie zerojedynkowo ocenić szansy na wygranie sprawy ze szpitalem lub lekarzem, ale zapewniamy jak najlepszą ,dokładną analizę każdej sprawy. Jeśli podejmujemy się prowadzenia danej sprawy o błąd medyczny, to w naszej ocenie musimy wygrać – tak też się najczęściej się dzieje. W sprawach o błąd medyczny liczy się czas. Znaczenie ma każdy dzień. Należy jak najszybciej, natychmiast zabezpieczyć wszystkie dowody, a jeśli pacjent nie żyje, trzeba jak najszybciej przeprowadzić sekcję zwłok, jeśli jest to jeszcze możliwe, czy też wywołać sekcję tzw. prokuratorską. Zgłoś się do nas wraz z uporządkowaną dokumentacją medyczną oraz chronologicznym opisem sytuacji, która w Twojej opinii doprowadziła do błędu medycznego. Już po wstępnej analizie sprawy zaproponujemy Ci dalszą ścieżkę postępowania. Zrobimy co w naszej mocy, aby Ci pomóc. Potrzebujesz pomocy lub porady? Zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz