fbpx

Zadośćuczynienie dla rodzeństwa
za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry

Zadośćuczynienie dla rodzeństwa za śmierć osoby bliskiej – co trzeba wiedzieć?

Zadośćuczynienie dla rodzeństwa za śmierć osoby bliskiej to bardzo ważny temat. Nie każdy ma świadomość, że w przypadku śmierci pacjenta z powodu błędu medycznego o zadośćuczynienie mogą ubiegać się nie tylko rodzice i dzieci zmarłego, ale również rodzeństwo. Pomiędzy rodzeństwem zwykle wytwarza się przecież szczególna, nierzadko bardzo silna więź i taka strata bywa bardzo bolesna. Dzisiejszy artykuł jest poświęcamy problematyce zadośćuczynienia za śmierć brata lub siostry, do której doszło w konsekwencji błędu w sztuce lekarskiej. 

Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry – informacje ogólne

Celem zadośćuczynienia za śmierć rodzeństwa jest zrekompensowanie krzywd, które mają związek ze śmiercią brata lub siostry na skutek błędu w sztuce medycznej. „Krzywdy” oznaczają, zgodnie z potocznym rozumieniem tego słowa, ujemne przeżycia, spowodowane śmiercią osoby bliskiej. Chodzi tu o ból, cierpienie i całość negatywnych przeżyć fizycznych i psychicznych. Warto podkreślić, że zadośćuczynienie przyznawane jest jednorazowo – jego wysokość powinna zrekompensować całość krzywd rodzeństwa. W sprawach o błędy medyczne przyznawane świadczenia zwykle są wysokie. Poza samym zadośćuczynieniem w niektórych sytuacjach, można ubiegać się również o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej czy zwrot kosztów pogrzebu. W prawidłowym sformułowaniu roszczeń pomoże kompetentny prawnik medyczny. Warto sprawdzić, choćby na stronie internetowej kancelarii, jakie doświadczenie ma prawnik, do którego idziesz i czy np. zamiast błędami medycznymi nie zajmuje się głównie prawem gospodarczym. 

Warto również pamiętać, że jeśli Twój brat lub siostra ponieśli śmierć na skutek zabiegu lub operacji, na którą wyrazili zgodę, nie uwalnia to szpitala od odpowiedzialności – oczywiście, o ile doszło do błędu w sztuce. W takich przypadkach także możesz domagać się zadośćuczynienia. 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – komu przysługuje?

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego, o zadośćuczynienie, w tym również z tytułu śmierci pacjenta, mogą ubiegać się tzw. osoby najbliższe. Brata lub siostrę bez wątpienia możemy zaliczyć do kręgu osób najbliższych. Wiek rodzeństwa w chwili śmierci pacjenta nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia również różnica wieku pomiędzy zmarłym pacjentem, a jego bratem lub siostrą. 

Warto także wiedzieć, że roszczenie o zadośćuczynienie będzie przysługiwało nie tylko biologicznemu rodzeństwu, ale również rodzeństwu przyrodniemu. Dla przyznania zadośćuczynienia bez znaczenia pozostaje także fakt czy w momencie śmierci pacjenta rodzeństwo zamieszkiwało razem czy nie. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zadośćuczynienie z tytułu śmierci brata lub siostry na skutek błędu w sztuce lekarskiej?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jeśli uważasz, że Twoja siostra lub brat zmarli wskutek błędu w sztuce lekarskiej, jest kontakt z kancelarią prawa medycznego. Jak już wspominałyśmy, musisz m.in. podjąć decyzję, czy domagasz się tylko zadośćuczynienia czy może przysługują Ci też inne roszczenia, np. o odszkodowanie. Potrzebne jest więc wsparcie specjalisty, tak abyś wykorzystał pełnię przysługujących Ci praw. Nasza kancelaria zawsze dogłębnie analizuje każdą sprawę, zanim przedstawi klientowi proponowaną ścieżkę działania. Odpowiednia strategia jest często kluczem do sukcesu. Zawsze dbamy o to, aby pacjent wystąpił ze wszystkimi roszczeniami, które mu przysługują i uzyskał zadośćuczynienie w najwyższej możliwej wysokości.

Jeśli zdecydujemy się na sądowe dochodzenie roszczenia, sprawa będzie toczyła się tak jak każda inna sprawa cywilna, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Odrębnością w przypadku spraw na tle błędów medycznych jest jednak to, że często wymagają opinii biegłych, nierzadko nawet kilku. Również przesłuchanie świadków bywa trudniejsze niż w innych sprawach – pracownicy szpitala zwykle nie chcą zeznawać przeciwko niemu. Z tymi trudnościami poradzi sobie jednak kompetentny prawnik. 

Bolączką polskich sądów, również w postępowaniach o błąd medyczny jest to, że sprawy trwają zwykle długo. Czym dłużej trwa jednak sprawa, tym wyższe będą odsetki, które w przypadku wygranej będzie musiał pokryć pozwany szpital lub lekarz. Czas trwania postępowania nie powinien Cię więc zniechęcać.

Zadośćuczynienie dla brata lub siostry z tytułu śmierci pacjenta – ile można wygrać?

Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przyjmuje się, że zadośćuczynienie powinno być „odpowiednie”. To dość enigmatyczne sformułowanie oznacza po prostu, że nie powinno być zbyt niskie, powinno mieć odczuwalną wartość i nie przekraczać rozsądnej granicy.

Kwota przyznawanego zadośćuczynienia zależy od całości okoliczności konkretnej sprawy. Może to być od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, które w danej sprawie będzie sprawiedliwe, weźmie pod uwagę m.in.:

  • Siłę więzi, jaka istniała pomiędzy rodzeństwem.
  • Sposób i intensywność odczuwania krzywdy i przeżywania żałoby. 
  • Wpływ śmierci pacjenta na stan emocjonalny brata lub siostry.

Choć może to zabrzmieć brutalnie, czym mocniejsze będą krzywdy emocjonalne, doznane na skutek śmierci rodzeństwa, tym kwota przyznanego zadośćuczynienia będzie prawdopodobnie wyższa. 

Zadośćuczynienie dla rodzeństwa zmarłego pacjenta – relacje nawiązane w trakcie życia płodowego również mają znaczenie

Na tle zagadnienia zadośćuczynienie dla rodzeństwa można zastanawiać się czy zadośćuczynienie będzie przysługiwało siostrze lub bratu dziecka, które zmarło jeszcze w okresie życia płodowego (co do rodziców dziecka, nie ma w tym zakresie wątpliwości). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. (sygn. I ACa 2213/15), uznał, że tak. Była to sprawa, w której jedno z bliźniaków zmarło na skutek niewłaściwej opieki okołoporodowej, a drugie przyszło na świat zdrowe. Sprawa była ciekawa o tyle, że do śmierci dziecka doszło jeszcze na kilka godzin przed porodem, w zasadzie jeszcze w okresie życia płodowego. Lekarze zlekceważyli niewłaściwe wyniki badania KTG i nie przeprowadzili cesarskiego cięcia, chociaż zachodziły ku temu przesłanki. Dziecko zmarło na skutek niedotlenienia. Fakt, że w przypadku śmierci dziecka w łonie matki rodzicom przysługuje roszczenie o odszkodowanie, był znany już wcześniej i wielokrotnie utrwalany w orzeczeniach Sądu Najwyższego. W tej sprawie świadczenie otrzymała jednak również siostra bliźniaczka zmarłego dziecka. Sąd wyszedł z założenia, że szczególna więź pomiędzy rodzeństwem wytworzyła się już w okresie życia płodowego.

Twój brat lub siostra zmarł na skutek błędu lekarza? Nie czekaj – zawalcz o zadośćuczynienie

Wiesz już, że rodzeństwu zmarłej osoby również przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie. Chociaż postępowanie sądowe może być trudne, zdecydowanie warto podjąć próby i rozpocząć proces. Być może uzyskasz nie tylko zadośćuczynienie, ale również poczucie sprawiedliwości. Często dla rodzin zmarłych jest ono nawet ważniejsze niż pieniądze. 

Nie powinieneś jednak z tym zwlekać, ponieważ sprawa o błąd medyczny, podobnie jak każda inna, może ulec przedawnieniu. W przypadku śmierci brata lub siostry na skutek błędu w sztuce lekarskiej, masz 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń. Liczymy je od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Nie ma więc sensu czekać. Rozumiemy, że przeżywasz żałobę, jednak czym szybciej zgłosisz się po pomoc, tym większe są szanse, że sprawę uda się zakończyć pozytywnie i w rozsądnym terminie.

Pomogłyśmy już niejednemu pacjentowi, poszkodowanemu skutkami błędu medycznego, jak również osobom pacjentowi najbliższym. Specjalizujemy się w sprawach o błędy medyczne – możesz zaufać naszemu doświadczeniu. Czekamy na Twój kontakt.  

Dodaj komentarz