fbpx

Badanie KTG,
a błąd medyczny
przy porodzie

Badanie KTG, a błąd medyczny przy porodzie

Badanie KTG (kardiotokograficzne) i błąd medyczny to niestety pojęcia, które czasami się łączą. Niewykonanie badania KTG na czas, niewłaściwa interpretacja jego wyników lub zaniechanie przeprowadzenia badania mogą wypełniać znamiona błędu w sztuce lekarskiej. Pierwsze badanie KTG powinno się wykonać w okolicach przewidywanego terminu rozwiązania. Kolejno badanie powinno być systematycznie powtarzane –  mniej więcej co 2-3 dni, aż do czasu rozwiązania. Co jednak jeśli tak się nie stanie? Czy błędy lekarza związanie z badaniem KTG mogą uzasadniać roszczenie pacjentki lub dziecka o odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Dzisiaj piszemy o badaniu KTG i podpowiadamy co zrobić, gdy dojdzie do okołoporodowego błędu medycznego.

Badanie KTG – błąd lekarza. Dlaczego badanie KTG jest takie ważne?

Kardiotokografia płodu przy obecnym stanie medycyny i techniki pozwala na odpowiednie wczesne wykrycie wad serca dziecka. Czas jest tu kluczowy. Jeśli lekarze na czas wykryją wady i podejmą odpowiednie działania, mogą uratować dziecku zdrowie, a nawet życie.

Badanie kardiotokograficzne zalecane jest w szczególności, gdy kobieta przestaje odczuwać ruchy dziecka oraz w szczególnych sytuacjach – krwawienia z dróg rodnych czy urazów. Badanie KTG jest również szczególnie wskazane w przypadku ciąży mnogiej oraz, gdy ciężarna cierpi na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze.

Badanie kardiotokograficzne zwykle trwa około pół godziny. W trakcie badania, kobieta nie może się swobodnie poruszać i zmieniać pozycji ciała. Jeśli niezbędne okaże się powtórzenie kardiotokografii, lekarz może zadecydować o podaniu ciężarnej oksytocyny. Za prawidłowy wynik badania KTG uznaje się 110-150/160 uderzeń serca dziecka na minutę. Interpretacja wyników badań zawsze zależy jednak od lekarza, bo na ostateczny wynik badania może wpłynąć wiele czynników. Nawet tak błahe czynniki jak niewłaściwa pozycja ciężarnej mogą zaburzyć prawidłowy zapis. Więcej o wynikach badania KTG pisałyśmy w innym z naszych artykułów.

Badanie kardiotokograficzne można wykonywać również w trakcie porodu. Czasami niezbędne okazuje się, aby aparatura do KTG była podłączona przez cały czas trwania akcji porodowej. Chociaż nie jest to zbyt komfortowe dla rodzącej (nie może np. swobodnie zmienić pozycji) odpowiednio szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy serca dziecka może ocalić mu życie.

Badanie KTG, a błąd medyczny – odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wyroki sądów w sprawach na tle badania KTG

Jeśli podejrzewasz, że w Twoim przypadku mogło dojść do błędu medycznego, związanego z badaniem KTG – niestety nie jesteś jedyna. Sądy często orzekają w sprawach, w których badanie KTG stanowi ważny element. Niewykonanie badania KTG na czas, niewykonanie go w ogóle, wadliwa interpretacja lub zignorowanie wyników badania – to wszystko potencjalne błędy, do których niestety w polskich szpitalach dochodzi. Poniżej kilka przykładowych wyroków, w których sądy orzekły na korzyść pokrzywdzonej pacjentki i dziecka.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt. 1131/05) uznał za błąd medyczny niepodłączenie zapisu KTG u rodzącej, prawidłowo zakwalifikowanej do indukcji porodu. Postępowanie lekarza doprowadziło do niewykrycia nieprawidłowości płodu i zagrożenia niedotlenienia. Lekarze w pozwanym szpitalu kontrolowali stan płodu jedynie poprzez osłuchiwanie tętna. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że biorąc pod uwagę obecne możliwości, które daje medycyna, to zdecydowanie za mało. Postępowanie szpitala uznano za błąd diagnostyczny.

W innej sprawie, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (wyrok z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt I C 1076/09) za błąd medyczny uznał m.in. brak monitoringu KTG przy przedłużającym się porodzie. Dodatkowo, u matki powoda (chłopca, który dochodził odszkodowania przed sądem) przeprowadzono kontrowersyjny chwyt Kristellera. Aktualnie chłopiec jest dzieckiem leżącym, nie nawiązuje kontaktu ze światem oraz wymaga stałej opieki rodziców. Sąd nie miał wątpliwości, że aktualny stan dziecka spowodowany jest okołoporodowym błędem medycznym. Gdyby postępowanie lekarzy było zgodne z zasadami sztuki medycznej, a nadzór KTG został przeprowadzony na czas, być może dziecku udałoby się pomóc. Sąd przyznał chłopcu   zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 700 000 zł. Przyznał mu również 60 700 zł odszkodowania oraz rentę wynoszącą ponad 5 000 zł miesięcznie.

Brak nadzoru KTG odegrał również ważną rolę w sprawie, w której orzekał Sąd Okręgowy w Gliwicach (wyrok z dnia 5.09.2017 r., sygn. akt I C 204/13). W tej sprawie lekarze nie zauważyli przed porodem tylnego potylicowego ułożenia główki dziecka. Przez kilka godzin już po rozpoczęciu się pierwszego okresu porodu lekarze nie rozpoczęli intensywniejszego nadzoru nad płodem i rodzącą. U pacjentki nie był prowadzony stały nadzór KTG ani żaden inny. Lekarze przyjęli tzw. postawę wyczekującą. Sąd nie miał wątpliwości, że postępowanie personelu szpitala miało związek przyczynowy z głębokim niedotlenieniem okołoporodowym dziecka. Rodzice dziewczynki otrzymali aż 500 000 zł zadośćuczynienia, jednak sprawa skończyła się wyjątkowo tragicznie. Dziewczynka zmarła w trakcie procesu.

Brak stałego monitoringu KTG, a błąd w sztuce lekarskiej. Wygrana sprawa Kancelarii Lazer&Hudziak

Nasza kancelaria również miała okazję pomóc pacjentce w sprawie, w której jednym z ważnych aspektów były zaniedbania dotyczące badania KTG. U pacjentki, która zgłosiła się do nas lekarze nie prowadzili stałego monitoringu KTG, mimo że wystąpiła tachykardia oraz podwyższona temperatura ciała. Są to przesłanki, uzasadniające podejrzenia, że może dojść do zakażenia wewnątrzmacicznego płodu. Lekarze zignorowali je, chociaż stan aktualnej wiedzy medycznej nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości. Osobną kwestią było również to, że lekarze nie przeprowadzili również cesarskiego cięcia, chociaż poród przedłużał się – trwał ponad 9 godzin.

Sprawa toczyła się przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja przyznała nam rację i udało się nam uzyskać dla pacjentki świadczenie w sprawiedliwej wysokości. Komisja oparła się m.in. na opinii biegłych, którzy uznali, że chociaż właściwe postępowanie lekarzy w tej sprawie nie dawałyby stuprocentowych szans na uratowanie dziecka, to znacznie zwiększyłoby szanse na urodzenie zdrowego noworodka. Tymczasem niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej postępowanie lekarzy znacznie zminimalizowało te szanse.

Błąd lekarza przy badaniu KTG – ile mam czasu na pozew?

Jeśli podejrzewasz, że w sprawie Twojej i Twojego dziecka lekarze mogli dopuścić się błędu w sztuce medycznej – nie czekaj. Czym szybciej skontaktujesz się z prawnikiem, tym większe są Twoje szanse na sukces. Czym dłużej czekasz, tym mniej pamiętasz Ty i ewentualni świadkowie. Łatwiej również zgubić ważne dokumenty lub je uzyskać. Termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałaś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Wyjątkiem są sprawy, w których pozew składają dzieci – mają one na pozew 2 lata od dnia uzyskania pełnoletności (łącznie 20 lat od urodzenia).

Zgromadź dokumentację medyczną (dostęp do niej to jedno z przysługujących Ci praw pacjenta) oraz inne dokumenty związane z porodem i okresem przedporodowym i zrób pierwszy krok. Zadzwoń do nas lub napisz. Pomogłyśmy już wielu pacjentkom, pokrzywdzonym nieprawidłowym postępowaniem lekarzy. Profesjonalnie przeanalizujemy Twoją sprawę i obierzemy właściwą ścieżkę postępowania. Być może będziemy mogły pomóc również Tobie i Twojej rodzinie.

Dodaj komentarz