fbpx

Ciężkie niedotlenienie
noworodka

Rozwój dziecka po niedotlenieniu

Ciężkie niedotlenienie noworodka

Ciężkie niedotlenienie noworodka to skomplikowane medycznie zagadnienie. U dzieci, które przyszły na świat niedotlenione, lekarze obserwują szereg charakterystycznych objawów. Nie każdy przypadek niedotlenienia rodzi jednak tak samo poważne konsekwencje.

Twoje dziecko zostało niedotlenione przy porodzie? Pomożemy ci ustalić czy doszło do błędu medycznego i czy masz podstawy do uzyskania odszkodowania od szpitala lub lekarz. Zadzwoń 536 007 001

Kiedy mówimy o ciężkim niedotlenieniu oraz jak przejawiają objawy się jego lżejszej postaci? Wyjaśniamy. 

Kiedy noworodek jest niedotleniony?

Niedotlenienie okołoporodowe to zespół objawów wynikających z zaburzeń w dostarczaniu tlenu w I i II okresie porodu. Jego bezpośrednią przyczyną jest zmniejszenie prężności tlenu we krwi oraz zaburzenia w dopływie krwi do narządów. Mimo rozwoju medycyny i coraz to nowszych metod pomocy niedotlenionym noworodkom hipoksja okołoporodowa pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń w rozwoju dzieci. W najcięższej postaci może doprowadzić nawet do zgonu dziecka. 

Organem najbardziej wrażliwym na brak tlenu jest mózg. To właśnie niedotlenienie mózgu u noworodka rodzi najpoważniejsze konsekwencje. Jeśli stan niedotlenienia będzie trwał kilka minut, zmiany w mózgu mogą być nieodwracalne. Z tego względu w każdym przypadku przyjścia na świat noworodka w stanie niedotlenienia, tak ważna jest szybka reakcja lekarzy. Jest ona właściwie kluczowa dla naszego rozwoju dziecka

Potocznie mówimy o „ciężkim” lub „lekkim” niedotlenieniu (chociaż z medycznego punktu widzenia można by zapewne analizować to zagadnienie znacznie dokładniej). W dzisiejszym artykule zajmiemy się tym pierwszym przypadkiem.

Ciężkie niedotlenienie noworodka – kiedy?

Na początek dobra informacja – ciężkie niedotlenienie noworodka zdarza się wyjątkowo rzadko. Statystyki mówią o jednym ciężko niedotlenionym dziecku na tysiąc przypadków. Lżejsze postacie niedotlenienia występują natomiast stosunkowo często i dzieci mogą wyjść z nich często bez żadnego uszczerbku. 

Podstawowym kryterium rozpoznania niedotlenienia w najcięższej postaci, jest pH poniżej 7,00, czyli stan głębokiej kwasicy metabolicznej. Aby stwierdzić, czy u konkretnego noworodka mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną, lekarze przeprowadzają dodatkowe badanie krwi pępowinowej. Innymi symptomami, które świadczą o niedotlenieniu w cięższej postaci, są:

  • Bardzo niska punktacja w skali Apgar. Dzieci głęboko niedotlenione otrzymują zazwyczaj 0-3 punktów w piątej oraz kolejnych minutach życia. O ile dla lekarzy jasny obraz niedotleniania stanowią wyniki badania gazometrycznego, o tyle dla rodziców bardziej klarowna jest właśnie skala Apgar. Powszechnie wiadomo przecież, że czym mniej punktów otrzymuje dziecko, tym gorszy jest jego stan zdrowia. 
  • Zaburzenia natury neurologicznej. U noworodka, który przyszedł na świat niedotleniony, mogą występować drgawki, zmniejszone napięcie mięśniowe. Dziecko może także znajdować się w śpiączce.
  • Niewydolność wielonarządowa, czyli stan, w którym pracować przestają co najmniej dwa ważne narządy, a nawet całe układy. 

Niepokoi Cię nieprawidłowy rozwój dziecka po niedotlenieniu przy porodzie? Zadzwoń 536 007 001

O niedotlenieniu może świadczyć również kilka symptomów, które są możliwe do zaobserwowania jeszcze przed przyjściem dziecka na świat. Należą do nich:

  • nieprawidłowości w zapisie KTG,
  • zielone wody płodowe,
  • niewyczuwalne lub bardzo słabe ruchy płodu.

Czym szybkiej lekarze zyskają świadomość na temat stanu dziecka, tym większe będą szanse, że uda się uniknąć najgroźniejszych konsekwencji. Ciężarna powinna zostać otoczona szczególnego rodzaju opieką. 

Skutki ciężkiego niedotlenienia przy porodzie – rozwój dziecka po niedotlenieniu

Ciężki poród a rozwój dziecka

O ile – tak jak podkreślałyśmy powyżej – lekkie niedotlenienie okołoporodowe może nie wpłynąć na dalszy rozwój dziecka, o tyle w przypadku ciężkiego niedotlenienia, należy raczej liczyć się z poważnymi konsekwencjami (wpływ porodu na rozwój dziecka). W sytuacji poważnego, trwającego kilka minut niedotlenienia, zwykle uszkodzone zostają struktury mózgu. Oczywiście uszkodzenia mogą być bardzo różne. Zależą m.in. od dokładnego czasu trwania niedotlenienia, dojrzałości tkanki nerwowej dziecka i stopnia samego niedotlenienia. 

Do najpoważniejszych skutków ciężkiego niedotleniania przy porodzie zaliczamy:

  • mózgowe porażenie dziecięce – MPD
  • opóźnienie w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka, w tym m.in. niedosłuch, zaburzenia poznawcze
  • padaczkę
  • śmierć noworodka

Ciężkie niedotlenienie dziecka – błąd lekarski

Do ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego może dojść na skutek czynników związanych z dzieckiem z płodem (np. wady wrodzone) lub z matką (np. korzystanie przez ciężarną z używek w trakcie ciąży). Niestety, zdarza się także, że ciężkie niedotlenienie okołoporodowe bywa skutkiem zaniedbań lub nieprawidłowych działań personelu szpitala. 

Jedną z częstszych przyczyn ciężkiego niedotlenienia jest niewykonanie lub zbyt późne wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia. Może do niego dojść także na skutek niewłaściwie wykonanych manewrów położniczych, w konsekwencji braku wykonania odpowiednich badań oraz w trakcie obarczonych większym ryzykiem porodów zabiegowych. Czynników ryzyka jest bardzo dużo. Od momentu, w którym ciężarna trafia do szpitala, zdrowie jej i dziecka w dużej mierze zależy od działań lekarzy i położnych. 

Niedotlenienie przy porodzie na skutek błędu lekarskiego

Rodzice, którzy podejrzewają, że do niedotlenienia ich dziecka mogło dojść w efekcie błędu lekarskiego, powinni jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem. Dziecku (które do osiągnięcia pełnoletności reprezentowane jest przez rodziców) w takiej sytuacji prawdopodobnie będzie przysługiwało roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Prawdą jest, że droga sądowa jest długa – równocześnie jednak świadczenia przyznawane w sprawach na tle niedotlenienia przy porodzie zazwyczaj są bardzo wysokie. Warto więc zawalczyć. Żadne pieniądze nie cofną krzywdy, której doznało dziecko i cała jego rodzina, jednak mogą bardzo ułatwić dalsze życie. 

Dla przykładu, w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (wyrok z 17 lipca 2014 r., sygn. akt. I C 135/14) sąd przyznał prawie dziecku prawie 700 000 zł zadośćuczynienia za błąd przy porodzie. Uznał także odpowiedzialność pozwanego szpitala za szkody za skutki urazy okołoporodowego, które mogą objawić się w przyszłości (ciężki poród a rozwój dziecka). Chłopiec przyszedł na świat w stanie niedotlenienia, a dodatkowo wystąpił u niego uraz postaci dystocji barkowej. Do drastycznych konsekwencji doszło m.in. na skutek zaniechania przeprowadzenia właściwych badań u matki dziecka, podjęcia niewłaściwej decyzji o sposobie zakończenia ciąży i braku kontroli wlewu oksytocyny. Chłopiec, w konsekwencji tych wszystkich zaniedbań, jest dzieckiem głęboko niepełnosprawnym. Tak duże pieniądze mogą jednak znacznie ułatwić dalsze leczenie, niezbędną rehabilitację czy pomoc osób trzecich. 

Odszkodowanie za niedotlenienie mózgu u noworodka przy porodzie

Kwotę w takiej samej wysokości przyznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu 23 lutego 2017 r. (sygn. akt I ACa 1024/16). Powodem błędu, który doprowadził do niedotlenienia, było zaniechanie przeprowadzenia u ciężarnej badania USG. Przyznając tak wysokie zadośćuczynienie, sąd wziął także pod uwagę, że ciężarna informowała personel szpitala o miednicowym położeniu dziecka, co zawsze sprawia, że poród naturalny jest trudniejszy. Na skutek zaniedbań, dziewczynka urodziła się w stanie bardzo ciężkiego niedotlenienia, otrzymując zaledwie 1 punkt w skali Apgar. Sąd uznał, że stan niedotlenienia oraz towarzyszącej mu niewydolności krążeniowej i oddechowej był spowodowany sprzecznym z aktualnymi zasadami sztuki medycznej postępowaniem pracowników szpitala. 

W przypadku ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego dziecka upewnij się, czy nie doszło do błędu lekarskiego 

Jak widzisz, chociaż przyczyn ciężkiego niedotlenienia mózgu u noworodka może być wiele, niewykluczone jest, że stan taki powstał na skutek nieprawidłowych działań lekarzy czy położnych. Jeśli masz więc chociaż cień podejrzeń lub zauważasz nieprawidłowy rozwój dziecka po niedotlenieniu, warto skontaktować się ze specjalistą. Jako kancelaria specjalizująca się w sprawach o błędy medyczne, chętnie wysłuchamy Twojej historii i pomożemy Wam uzyskać słuszne odszkodowanie i rentę od szpitala. Masz pytania? Chętnie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń teraz 536 007 001

Dodaj komentarz