fbpx

Mózgowe porażenie dziecięce
kiedy diagnoza?

Mózgowe porażenie dziecięce kiedy diagnoza?

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD), nazywane również chorobą Little’a, jest wynikiem uszkodzenia mózgu dziecka. Do uszkodzeń dochodzi w czasie życia płodowego, podczas porodu lub w okresie bezpośrednio poporodowym. Mózgowe porażenie dziecięce może mieć bardzo różne konsekwencje. Część dzieci dotkniętych tą chorobą staje się całkowicie zależna od osób trzecich, podczas gdy inne mogą rozwijać się nieznacznie tylko wolniej od zdrowych rówieśników.

Mózgowe porażenie dziecięce jest przez wielu badaczy uznawane za najczęstszą niepełnosprawność fizyczną u dzieci. Szacuje się, że na całym świecie cierpi na nią ok. 17 milionów osób. Statystyki dotyczące MPD wskazują, że średnio wykrywana się je u dwojga na tysiąc dzieci. Postawienie diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego nie jest jednak takie proste. Diagnostyka MPD opiera się na wykonaniu wielu badań. Postawienie pewnej diagnozy trwa długo, bo nawet do trzech lat. 

Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego 

Zanim lekarze ostatecznie stwierdzą, czy u danego dziecka występuje MPD, wykonują szereg badań. Pomyłki w tym zakresie niestety się zdarzają – szczególnie trudne jest zdiagnozowanie choroby u małych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 miesiąca życia. Wiele źródeł podaje, że kompleksowa diagnostyka tego schorzenia trwa nawet do trzech lat. Jedynie wyjątkowo ciężkie przypadki porażenia mózgowego widoczne są tuż po urodzeniu. Dodatkową trudność w postawieniu właściwej diagnozy od razu stanowi fakt, że wraz z rozwojem układu nerwowego dziecka objawy zwykle się nasilają. Wśród lekarzy nie istnieje jednak jednolite stanowisko mówiące o tym, jaki wiek jest najlepszy do zdiagnozowania dziecka. 

Dla postawienia prawidłowej diagnozy niezbędny jest przede wszystkim szczegółowy wywiad. Lekarze muszą mieć komplet informacji na temat przebiegu ciąży i rozwiązania, a w przypadku starszych dzieci – także okresu niemowlęcego. 

Badania przeprowadzają w szczególności lekarze neurolodzy. Niezbędny jest rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. To podstawowe badania mózgu, dzięki którym możliwe jest chociażby częściowe ustalenie przyczyn choroby. Konieczne może być także przeprowadzenie odpowiednich badań genetycznych, badań laboratoryjnych krwi i szeregu innych. 

Odpowiednia diagnoza to jednak dopiero początek. Chociaż sam proces diagnozowania może trwać nawet kilka lat, to tak naprawdę dopiero początek walki dziecka o lepsze jutro. Mózgowe porażenie dziecięce na tę chwilę jest chorobą nieuleczalną, jednak odpowiednio dobrana terapia może złagodzić negatywne konsekwencje. W leczeniu MPD bardzo ważna jest walka ze spastycznością, padaczką i bólem. Jeśli dziecko jest całkowicie niepełnosprawne, niezbędne staje się także zapobieganie odparzeniom, odleżynom, zanikom mięśni itp. Na takie leczenie, jak nietrudno się domyślić, potrzebne są niemałe pieniądze. 

Odszkodowanie za mózgowe porażenie dziecięce

Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego zawsze jest dla całej rodziny dramatycznym wydarzeniem. Jeszcze trudniejsze są przypadki, w których drastycznych konsekwencji dałoby się uniknąć, gdyby personel szpitala zachował się prawidłowo. Niestety do mózgowego porażenia dziecięcego może dojść na skutek błędów medycznych przy porodzie. Błędem (diagnostycznym) może być także nierozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego u konkretnego małego pacjenta. 

Dzieci, które stały się ofiarami błędów szpitala, mogą ubiegać się o odszkodowanie (a także zadośćuczynienie i inne świadczenia pieniężne). Sprawę można skierować oczywiście do sądu, chociaż swoich praw można dochodzić także m.in. przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Aby dowiedzieć się, gdzie najlepiej skierować swoje roszczenia i ile można żądać, najbezpieczniej jest skontaktować się z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach o błędy medyczne. Dla niedoświadczonego pacjenta samodzielne sformułowanie roszczeń (czyli tego, czego domagamy się od szpitala) może być bardzo trudne. Łatwo coś nieumyślnie pominąć. Tak jak wspominałyśmy, chociaż potocznie mówimy o „odszkodowaniu”, dziecku cierpiącemu z powodu mózgowego porażenia dziecięcego, zazwyczaj przysługuje znacznie więcej roszczeń wobec szpitala, w którym doszło do błędu. 

Na marginesie, warto także dodać, że od pewnego czasu orzecznictwo uznaje także możliwość przyznawania zadośćuczynienia także rodzicom ciężko chorych dzieci (a nie wyłącznie dzieciom). Dotyczy to także przypadków, w których dziecko nie poniosło śmierci. W niektórych sytuacjach rodzice również mogą skutecznie zawalczyć o zadośćuczynienie dla siebie, obok zadośćuczynienia dla dziecka. Będą to dwa różne roszczenia. Prawnik od błędów medycznych wskaże Ci, czy taka możliwość będzie istniała także w Twoim przypadku. 

Ile wynosi odszkodowanie za mózgowe porażenie dziecięce?

Wysokości odszkodowania dla dziecka, u którego zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce, nie sposób określić jednoznacznie. Wysokość świadczeń  zależy od wielu czynników. Sąd bierze pod uwagę m.in. cierpienia fizyczne i psychiczne dziecka, jego prognozy na przyszłość i wiele innych czynników. Co do zasady jednak odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach o błędy okołoporodowe są bardzo wysokie. Rekordowe wynoszą nawet ponad milion złotych. Uśredniając, zwykle dzieci otrzymują kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych. 

Sąd Okręgowy w Kielcach (wyrok z 7 października 2014 r., sygn. akt IC 377/12) uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia dla chłopca cierpiącego na czterokończynową odmianę mózgowego porażenia dziecięcego będzie 900 000 zł. Dziecko otrzymało także blisko 30 000 zł skapitalizowanej renty. Powodem błędu, którego konsekwencją okazała się tak ciężka postać porażenia mózgowego, był m.in. fakt, że matkę dziecka na bardzo zaawansowanym etapie porodu pozostawiono bez opieki. Nie otrzymała odpowiedniej pomocy, gdy stan zdrowia dziecka można było jeszcze poprawić. Doszło m.in. do przedwczesnego odklejenia się łożyska. Dziecko będzie wymagało pomocy osób trzecich prawdopodobnie do końca swojego życia. Tak wysoka kwota zadośćuczynienia jest więc w pełni uzasadniona. 

Oczywiście kwoty przyznawanych odszkodowań nie zawsze są aż tak wysokie. Tak jak podkreślałyśmy, zależy to od okoliczności sprawy. W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I ACa 1163/15) dziecko otrzymało 250 000 złotych zadośćuczynienia oraz 2 000 złotych miesięcznie renty. Błąd, który popełnili pracownicy szpitala w tej sprawie, polegał na spóźnionym przekazaniu niemowlaka, który przyszedł na świat w stanie bardzo ciężkiego niedotlenienia do szpitala o wyższym stopniu referencyjności (czyli takiego, który dysponował odpowiednim do stanu dziecka sprzętem i personelem). 

Kwota, którą ostatecznie może otrzymać pokrzywdzone dziecko, może więc być bardzo różna i nie warto z góry nastawiać się na konkretną sumę. Z pewnością jednak szanse dziecka na otrzymanie świadczeń w sprawiedliwej wysokości zwiększa pomoc prawnika specjalizującego się w błędach lekarskich. 

Prawnik od błędów medycznych w sprawach na tle mózgowego porażenia dziecięcego

Jeśli Twoje dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i podejrzewasz, że stało się tak na skutek niewłaściwego postępowania lekarza lub położnej, skontaktuj się z nami. Warto, aby Twoją sprawę przeanalizował specjalista – prawnik medyczny, czyli my Lazer & Hudziak. Od lat pomagamy rodzinom, w których najmłodsi członkowie stali się ofiarami błędów lekarzy. Chętnie poznamy także Twoją historię, aby móc wskazać dalsze ewentualne kroki. Być może nie jest jeszcze za późno. Napisz lub zadzwoń. 

Joanna Lazer, adwokat, Małgorzata Hudziak, radca prawny – Kancelaria Lazer & Hudziak

Nr telefonu 536 007 001,  kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz