fbpx

Porażenie splotu barkowego

Porażenie Erba u noworodka

Porażenie ERBA u noworodka – przyczyny, skutki, leczenie, odszkodowania

Porażenie ERBA u noworodka to uraz mechaniczny. Do uszkodzenia ciała noworodka dochodzi wskutek problemów z wydobyciem barków w trakcie trwania porodu. Porażenie splotu barkowego typu ERBA jest wynikiem nadmiernego pociągania głowy i karku dziecka o dużej masie urodzeniowej. Przyczyną wystąpienia schorzenia może być również zastosowanie kleszczy w trakcie porodu. Statystyki podają, że porażenie splotu barkowego występuje u 0,1–0,2% wszystkich noworodków.

Porażenie splotu barkowego – na czym polega?

Wyróżniamy kilka rodzajów porażeń splotu barkowego, którego dziecko doznaje wskutek urazu okołoporodowego. Porażenie splotu barkowego typu ERBA jest najczęstszym z nich.

Tuż po urodzeniu dziecka dotkniętego porażeniem splotu barkowego ERBA, matka oraz personel medyczny są w stanie zaobserwować, że dziecko nie może wykonać ruchu ramieniem. Porażona kończyna sprawia wrażenie całkowicie wiotkiej, jest wyprostowana i zrotowana. Aby określić dokładne miejsce, w którym doszło do uszkodzenia, wykonuje się tzw. badanie elektromiograficzne. Często stosowaną metodą diagnostyczną, pozwalającą na odpowiednio wczesne wykrycie choroby, jest rezonans magnetyczny.

Główne symptomy okołoporodowego uszkodzenie splotu barkowego to:

 • Przedramię dziecka jest wyprostowane i w pronacji
 • Ułożenie zrotowanej do wewnątrz kończyny górnej wzdłuż ciała noworodka,
 • Zachowane ruchy kończyny górnej w stawie barkowym
 • Znacznie osłabione lub niewystępujące w ogóle odruchy głębokie z mięśnia dwugłowego i ramienno-promieniowego
 • Zachowany odruch chwytny
 • Zachowane ruchy placów u dłoni i nadgarstka
 • Asymetryczny odruch Moro
 • Zachowane ruchy palców dłoni i nadgarstka
 • Zaburzenia tzw. czucia powierzchniowego w kończynie górnej

Porażenie splotu barkowego typu ERBA – jak do niego dochodzi?

Najczęściej do porażenia dochodzi wskutek zginania lub rozciągania szyi noworodka. Bezpośrednią przyczyną bywa duża masa urodzeniowa dziecka, jednak zdarza się, że schorzenie to występuje również u dzieci z niewielka masą urodzeniową. W niektórych przypadkach do porażenia dochodzi w trakcie cesarskiego cięcia. Uszkodzenie splotu barkowego może być również skutkiem ucisku wewnątrz macicy.

Przyczyny zwiększające ryzyko uszkodzenia splotu barkowego u noworodka to:

 • Okręcenie pępowiną
 • Nieprawidłowe ułożenie dziecka
 • Zbyt długo trwający poród
 • Nadmierne odgięcie główki w stosunku do barku
 • Złamanie obojczyka
 • Złamanie kości ramiennej
 • Procesy zapalne

Czy porażenie splotu barkowego ERBA da się wyleczyć?

Zależy to od konkretnego przypadku, stopnia uszkodzenia splotu barkowego oraz wielu innych indywidualnych okoliczności. Początkowo u poszkodowanego dziecka prowadzi się leczenie zachowawcze. W pierwszej fazie należy wykluczyć wszelkie ewentualne złamania i inne urazy kończyny.

W przypadku porażenia splotu barkowego ERBA ogromną rolę odgrywa rehabilitacja. Rozpoczęcie rehabilitacji jest możliwe już po 7-10 dniach od wystąpienia urazu – decyzja w tym przedmiocie zależy od opinii lekarza specjalisty. Po 12-18 miesiącach od wystąpienia urazu mięśnie są znacznie mniej podatne na wszelkie zabiegi rekonstrukcyjne i mogą pozostać słabsze i sparaliżowane. W przypadku porażenia splotu barkowego ERBA bardzo ważna jest więc szybka i prawidłowa diagnoza, w trakcie której lekarz prawidłowo rozpozna schorzenie i nie popełni błędu diagnostycznego. Jest to o tyle trudne, że uraz ten nadal nie został gruntowanie przebadany i zdarza się, że nawet lekarze specjaliści popełniają błędy przy jego prawidłowym rozpoznawaniu.

W wielu przypadkach, po kilku tygodniach efektywnej rehabilitacji, o ile nie doszło do całkowitego zerwania włókien nerwowych, funkcje kończymy wracają. Zdarzają się również przypadki, w których dziecko zostaje kaleką na zawsze. W takich sytuacjach rodzice powinni skierować dziecko na konsultację neurochirurgiczną, aby sprawdzić czy przypadek kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Na drodze prawnej, należy rozpocząć dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za okołoporodowy błąd medyczny.

Porażenie splotu barkowego ERBA w orzecznictwie sądów

Żadne pieniądze nie cofną czasu. Odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą jednak pomóc dzieciom dotkniętym porażeniem splotu barkowego w dalszym funkcjonowaniu. Przykładem sprawy, w której pokrzywdzone dziecko otrzymało satysfakcjonujące odszkodowanie m.in. na skutek wystąpienia porażenia splotu barkowego ERBA, jest sprawa rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 1370/13).

W trakcie porodu u matki dziecka pojawiły się trudności z przejściem barków dziecka przez kanał rodny. Zasadniczo poród nadzorowała jedynie położna, a lekarz pojawił się dopiero w ostatniej fazie porodu. Ponadto, u matki powoda zaniechano przeprowadzenia badań metabolizmu węglowodanów ani nie zbadano poziomu cukru we krwi. Tym samym nie doszło do wykrycia przeciwskazań do porodu płodu makrosomicznego (dużego dziecka). Na skutek powikłań poporodowych, u powoda nastąpiło niedotlenienie okołoporodowe oraz wystąpiło porażenie prawego splotu barkowego. Prawą rękę uznano za bezwładną. Dziecko było wielokrotnie hospitalizowane, stwierdzono również u niego nadmierne obciążanie kończyny zdrowej, wskutek bezwładu prawej ręki. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, zasądzający 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

200 tys. złotych zadośćuczynienia otrzymała również dziewczynka wskutek wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sygn. akt. I C 78/14. Matka powódki (dziewczynki będącej ofiarą błędu medycznego), zgłosiła się do szpitala, ponieważ źle się czuła w trakcie ciąży. Była również osobą otyłą – ważyła ponad 100 kilogramów. W trakcie pobytu w szpitalu aż do dnia porodu (!) nie przeprowadzono u niej kontrolnego badania USG z pomiarami płodu. Mimo to, ostatecznie konsylium lekarskie skierowało matkę powódki do porodu naturalnego. Poród trwał bardzo długo i był porodem ciężkim. Stosowano różne fizyczne metody położnicze. Doszło do zaklinowania się barków noworodka oraz porażenia lewego splotu barkowego. Warto również nadmienić, że powódka w momencie urodzenia ważyła 4 700 gramów, a więc była płodem makrosomicznym, co stanowiło wskazanie do przeprowadzenia porodu metodą cesarskiego cięcia. W konsekwencji błędnej decyzji lekarzy, dziecko urodziło się w zamartwicy oraz z powikłaniem okołoporodowym w postaci porażenia splotu barkowego. Zaszedł więc wyraźny związek przyczynowy pomiędzy szkodą doznaną przez powódkę (poszkodowaną dziewczynkę), a zaniedbaniem personelu medycznego.

Wystąpienie u dziecka porażenia sploty barkowego ERBA może uzasadniać roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Przyznanie odszkodowania, zadośćuczynienia, a także renty z tytułu wystąpienia u dziecka porażenia splotu barkowego ERBA zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Jak udowadniają przytoczone powyżej wyroki, często zdarza się jednak, że schorzenie to jest wynikiem błędu medycznego.

Jeśli uważasz że w Twojej sprawie do porażenia splotu barkowego ERBA doszło wskutek błędu lub zaniedbań personelu medycznego, skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Dodaj komentarz