blog o tym, jak uzyskać zadośćuczynienie dla dziecka i dla Ciebie

Niedotlenienie okołoporodowe konsekwencje

w Uncategorized

 Niedotlenienie okołoporodowe – konsekwencje

Konsekwencje niedotlenienia okołoporodowego to temat, który spędza sen z powiek wszystkim młodym rodzicom, którzy usłyszeli taką diagnozę w stosunku do swojego dziecka. Mimo galopującego rozwoju medycyny, niedotlenienie okołoporodowe nadal może spowodować poważne konsekwencje na zdrowiu dziecka. 

Czym właściwie jest niedotlenienie okołoporodowe i czy zawsze trzeba być przygotowanym na najgorsze? Na szczęście – nie zawsze. Konsekwencje niedotleniania przy porodzie mogą być bardzo różne. Chociaż u niektórych dzieci faktycznie są poważne i nieodwracalne, inne noworodki wychodzą z niedotlenienia niemalże bez szwanku. Ale po kolei. 

Niedotlenienie okołoporodowe – co to jest?

Niedotlenienie okołoporodowe (znane również jako: hipoksja) oznacza zespół objawów, którego przyczyną jest nieprawidłowa dystrybucja tlenu w I albo też w II okresie porodu. U dzieci, które przychodzą na świat w stanie niedotlenienia, dochodzi do zmniejszenia ilości tlenu we krwi. Stwarza to ryzyko, że dopływ krwi do narządów będzie utrudniony. Konsekwencje niedotleniania przy porodzie są szczególnie niebezpieczne dla mózgu dziecka. Czym dłużej noworodek pozostaje niedotleniony, tym poważniejsze mogą być skutki.

Statystyki w tym zakresie przynoszą jednak dobre informacje. Zaledwie 1/1000 niedotlenionych przychodzi na świat w stanie ciężkiego niedotlenienia. 

Konsekwencje niedotlenienia okołoporodowego 

Skutki niedotlenienia okołoporodowego, mówiąc w ogromnym uproszczeniu, zależą od stopnia niedotlenienia. Aby go określić, lekarze korzystają ze skali Apgar. Dziecko będące okazem zdrowia może otrzymać maksymalnie 10 punktów, przyznawanych  tuż po porodzie oraz w 5. i 10. minucie życia. Jeśli dziecko otrzymuje 3 lub mniej punktów, oznacza, że urodziło się w stanie skrajnego niedotlenienia. To właśnie u tych dzieci najczęściej konsekwencje są najpoważniejsze. Należą do nich:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • padaczka,
 • opóźnienia w rozwoju psycho-ruchowym dziecka. 
 • śmierć dziecka – źródła podają, że ryzyko śmierci drastycznie wzrasta, gdy stan niedotlenienia utrzymuje się ponad 10 minut. 

Skutki niedotlenienia przy porodzie nie zawsze muszą być jednak aż tak drastyczne. Lekarze uspokajają – lekkie niedotlenienie okołoporodowe najczęściej nie wpływa na dalszy rozwój dziecka. Diagnoza „niedotlenienia okołoporodowego” zawsze brzmi przerażająca i wzbudza u rodziców obawy co do możliwych konsekwencji, jednak warto zachować spokój. Do skutków lżejszego niedotlenienia mogą (ale nie muszą) należeć:

 • trudności w rozwoju ruchowym,
 • trudności z nauką i zapamiętywaniem,
 • problemy z koncentracją,
 • nadpobudliwość.

Konsekwencje niedotlenienia okołoporodowego mogą być inne u każdego dziecka 

Zarówno skutki poważnego, jak i lżejszego niedotlenienia, zależą w dużej mierze od wrażliwości organizmu noworodka na niedobór tlenu. Bardzo ważne jest natychmiastowe podjęcie właściwych działań przez personel medyczny. Pierwsze minuty po porodzie niedotlenionego noworodka są w zasadzie kluczowe dla jego dalszego rozwoju. Lekarze powinni dążyć do skrócenia czasu, gdy dziecko pozostaje niedotlenione. Do powszechnie stosowanych działań, zaliczymy m.in. podanie tlenu, podłączenie do respiratora, masaż serca czy założenie rurki intubacyjnej do tchawicy.

U niektórych dzieci wystąpią tylko niewielkie opóźnienia w rozwoju, z którymi da się walczyć przy pomocy lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów. U innych natomiast dzieci faktycznie może dojść do najpoważniejszych konsekwencji, przejawiających się w szczególności w występowaniu dziecięcego porażenia mózgowego.

Niedotlenienie okołoporodowe – odszkodowanie za niedotlenienie przy porodzie

Niedotlenienie okołoporodowe niestety często jest skutkiem błędów okołoporodowych. Chodzi o postępowanie niezgodne z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej. 

W jaki sposób lekarze mogą „przyczynić się” do powstania stanu niedotlenienia u dziecka? Jedną z najczęstszych przyczyn jest zaniechanie przeprowadzenia cesarskiego cięcia, gdy występowały ku temu wskazania lub też przeprowadzenie go zbyt późno. Ryzyko niedotlenienia wzrasta również, gdy lekarze nie monitorują stanu płodu przy pomocy aparatury KTG lub nie wykonują niezbędnych badań USG. Jeszcze innym przykładem mogą być błędy w trakcie samej akcji porodowej, np. zastosowanie konwersacyjnego lub niewłaściwego w okolicznościach danego przypadku manewru położniczego. 

Co, jeśli do niedotleniania przy porodzie dojdzie na skutek nieprawidłowego działania personelu szpitala? Wówczas rodzice dziecka lub też ono samo po osiągnięciu pełnoletności, mogą ubiegać się o odszkodowanie. Potocznie mówimy o „odszkodowaniu”, chociaż w istocie chodzi także o zadośćuczynienie, a nierzadko jeszcze inne świadczenia. 

Walka o odszkodowanie jest w takich przypadkach niezwykle istotna i nie warto z niej rezygnować. Dzieci, u których konsekwencje niedotlenienia okazały się najbardziej poważne, zwykle potrzebują kosztownej pomocy specjalistów przez resztę swojego życia. 

Odszkodowanie za niedotlenienie okołoporodowe – ile wynosi? 

Nie da się oczywiście jednoznacznie wskazać, ile w konkretnej sprawie będzie wynosiła kwota przyznanego przez sąd odszkodowania czy zadośćuczynienia. Sąd, ustalając wysokość należnych poszkodowanemu dziecku świadczeń, weźmie pod uwagę m.in. cierpienia psychiczne, rozmiar i stopień cierpień fizycznych. Rozważy także, czy skutki błędu są nieodwracalne (prognozy dziecka na przyszłość). Sąd weźmie także pod uwagę ewentualną winę poszkodowanego. Warto również wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę nie wpływa stopa życiowa poszkodowanego. Podkreślił to także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. (sygn. akt. II CSK 94/10). 

Nie mniej, kwoty zadośćuczynień w sprawach o błędy medyczne obiektywnie należą do bardzo wysokich. Zdarza się, że wynoszą nawet ponad milion złotych. Poniżej kilka przykładowych wyroków. 

 • Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2016 r. (sygn. akt. VI ACa 1405/14) przyznał dziewczynce, która przyszła na świat niedotleniona ponad milion złotych oraz 500 tysięcy łącznie dla rodziców. 
 • Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia października 2014 r., (sygn. akt. IC 377/12) sąd przyznał chłopcu, który urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy 900 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 2 400 zł tytułem renty po kapitalizacji.
 • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 3 marca 2016 r. (sygn. akt. I C 1076/09) przyznał poszkodowanemu dziecku 700 000 zł zadośćuczynienia, ponad 60 tysięcy złotych odszkodowania oraz rentę w wysokości ponad 5 000 zł miesięcznie. 
 • Sąd Okręgowy w Łodzi w orzeczeniu z dnia z 7 października 2016 r. (sygn. akt. II C 732/11) przyznał dziecku, które przebyło niedotlenienie wewnątrzmaciczne 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia. 
niedotlenienie okołoporodowe konsekwencje

Prawnik od błędów medycznych okołoporodowych – niedotlenienie dziecka przy porodzie

Powyższe kwoty, chociaż wysokie, są jedynie przykładowe. W określeniu, o ile warto ubiegać się w konkretnej sprawie, zawsze powinien pomagać rodzicom dziecka prawnik od błędów medycznych. Zależy to od wielu czynników, a przede wszystkim niezbędna jest dogłębna analiza całości dokumentów związanych z potencjalnym błędem. Dzięki odpowiednio szybkiej konsultacji ze specjalistą można realnie zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w sprawie. 

Nasza kancelaria reprezentowała już niejedną rodzinę w sądowej walce o sprawiedliwość. Błędy medyczne okołoporodowe są jedną z naszych wiodących specjalizacji. Dokładnie wiemy, co należy zrobić, aby jak najpełniej zawalczyć o prawa poszkodowanego dziecka i matki. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

 

0 0 vote
Article Rating
niedotlenienie okołoporodowe konsekwencje
2 comments
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martyna
Martyna
1 miesiąc temu

Witam. Czy mogę starać się o zadosx uczynienie jeśli syn skończył 8 lat. Wrodzony obrzęk uogólniony, zakażenie wrodzone , wrodzone zapalenie płuc, zamartwica ciężka , obserwacja OUN , krawawienie IVH IV , krwawienie podpajęczynówkowe , niewydolność oddechowa , niewydolność krążenia, DIC, małopłytkowość , niedokrwistość, hipoproteinemia, ostra niewydolność nerek. Dostał 2 punty. Obecnie . Mózgowe porażenie dziecięce , głęboki niedosłuch obustronny- zaimplantowany , wzmożone napięcie prawostronne , zacna, upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Urodzony był o czasie przez cięcie .