fbpx

Sekcja zwłok noworodka

Sekcja zwłok w sprawach o błąd okołoporodowy

Sekcja zwłok dziecka

Sekcja zwłok dziecka w sprawach o błąd okołoporodowy. Czy warto przeprowadzić sekcję zwłok dziecka?

Twoje dziecko zmarło przy porodzie?

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zmarło na skutek błędu medycznego lub zaniedbań personelu skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, która specjalizuje się w pomocy prawnej związanej z tzw. błędami okołoporodowymi! Zadzwoń i sprawdź jak możemy Ci pomóc tel. 536 007 001

Sekcja zwłok dziecka (autopsja) w sprawach o błąd medyczny przy porodzie jest niezwykle ważna. Pośmiertne zbadanie ciała noworodka to często jedyna droga do poznania faktycznej wersji wydarzeń. Pozwala na ustalenie przyczyny śmierci, mechanizmu śmierci oraz sprawdzenie czy do zgonu doszło na skutek działania lub zaniechania osób trzecich. Świadomość pacjentów w ostatnim czasie na szczęście wzrasta, a sekcje przeprowadza się coraz częściej. Dzisiejszy wpis poświęcamy właśnie sekcji zwłok.

  • Co należy zrobić, gdy dziecko umrze wskutek błędu lekarza?
  • Czy sekcję zwłok przeprowadza się z urzędu i jakie sekcje zwłok wyróżniamy?
  • Sekcja zwłok martwo urodzonego dziecka
  • Sekcja zwłok dziecka zmarłego przy porodzie
  • Ile czasu czeka się na wyniki sekcji zwłok noworodka?
  • Kiedy sekcja jest obowiązkowa?
  • Jak wygląda sekcja zwłok noworodka?

Odpowiedzi poniżej.

Czy sekcja zwłok noworodka jest potrzebna? Sekcja zwłok, a błąd lekarski przy porodzie

Zdajemy sobie sprawę, że śmierć dziecka to zawsze traumatyczne przeżycie. W tych dramatycznych okolicznościach ciężko o trzeźwe myślenie. Warto jednak, aby pogrążeni w żałobie rodzice zadbali o przeprowadzenie sekcji zwłok. To jedna z pierwszych rzeczy, które należy zrobić! Bez wyników sekcji zwłok bardzo ciężko będzie Ci udowodnić swoje racje przed sądem, a w niektórych sytuacjach będzie to wręcz niemożliwe.

Protokół z sekcji zwłok to jeden z najistotniejszych dowodów w procesie sądowym. Chociaż brzmi to brutalnie, zbadanie ciała martwego noworodka pozwala na określenie rzeczywistego przebiegu wydarzeń i warunkuje możliwość otrzymania świadczenia od placówki medycznej, w której doszło do błędu okołoporodowego. W wyroku z 4 listopada 2016 r. (sygn. akt I CSK 739/15) Sąd Najwyższy orzekł, że szpital nie ponosi negatywnych konsekwencji nieprzeprowadzenia sekcji zwłok dziecka, gdy każda z możliwych do udowodnienia hipotez jest obarczona znaczącymi wątpliwościami. Ten wyrok dokładnie obrazuje jak duża jest rola sekcji zwłok w procesach o błąd medyczny okołoporodowy. Bez przeprowadzenia sekcji, znacznie obniżasz swoje szanse na wygraną w procesie.

Sekcja zwłok prokuratorska czy administracyjna?

W sprawach o błąd medyczny przy porodzie, wyróżnia się dwa „rodzaje” sekcji zwłok – sekcję administracyjną i tzw. sekcję prokuratorską. Pierwszą z nich (administracyjną, nazywaną też anatomopatologiczną) przeprowadzają zwykle lekarze zatrudnieni lub w inny sposób powiązani ze szpitalem w którym mogło dojść do błędu. Sekcję administracyjną przeprowadzają zakłady medycyny sądowej na polecenie organów administracji. Oczywistym jest, że ten rodzaj sekcji jest bardziej ryzykowny dla rodziców zmarłego dziecka. Ze względu na stosunki, łączące lekarzy przeprowadzających sekcję ze szpitalem, wyniki mogą nie być obiektywne. Nie jest to oczywiście zasadą i nie chcemy tutaj z góry oskarżać wszystkich lekarzy anatomopatologów o stronniczość. Z perspektywy interesów pacjenta zdecydowanie bezpieczniejsza będzie jednak sekcja „prokuratorska” (sądowo-lekarska).

Jeśli podejrzewasz, że do śmierci Twojego dziecka doszło wskutek błędu w sztuce lekarskiej, powiadom prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zawnioskuj o jak najszybszą „prokuratorską” (sądowo-lekarską) sekcję zwłok. Uwaga: jeśli od śmierci Twojego dziecka minęło bardzo dużo czasu – np. kilka lat, warto zastanowić się czy zawiadamianie prokuratury ma w ogóle sens. Zawiadomienie prokuratury będzie jednak na pewno wskazane, gdy do śmierci doszło w ostatnich dniach lub godzinach i podejrzewamy, że przyczyną był błąd lekarski.

Sekcję sądowo-lekarską przeprowadzają lekarze powołani do pełnienia czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej. W przypadku sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje prokurator. W sprawach o błąd medyczny, najlepiej zwrócić się do prokuratora, zajmującego się błędami medycznymi. W niektórych prokuraturach działają specjalne działy do tropienia błędów medycznych.

Zawiadomienie możesz oczywiście sporządzić samodzielnie albo już na tym etapie skorzystać z naszej pomocy. Rekomendujemy zdecydowanie tę drugą opcję. Dużym problemem pacjentów, działających samodzielnie jest to, że wnioskują o sekcję prokuratorską zbyt późno. Najlepiej, jeśli zawiadomienie wpłynie do prokuratury nieomal natychmiast po zdarzeniu i bezpośrednio w prokuraturze. Złożenie zawiadomienia na policji może znacznie przedłużyć całą sprawę.

O szybkość i terminowość postępowania o błąd medyczny przy porodzie zadba kancelaria prawna medycznego. Pomoże również w bezpiecznym przebrnięciu przez kolejne kroki, takie jak złożenie wniosku o zabezpieczenie w oryginale pełnej dokumentacji medycznej czy zapisów cyfrowych z KTG ,USG itp. W sprawach o okołoporodowy błąd medyczny, skutkujący śmiercią dziecka, pomoc prawnika jest nieoceniona. Przeczytaj dlaczego nie warto działać samodzielnie.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych rodzajów sekcji zwłok wyróżniamy również tzw. sekcję naukowo-lekarską, której celem jest m.in. potwierdzenie morfologicznego tła choroby zasadniczej i ubocznych schorzeń. Niekiedy możesz usłyszeć również o tzw. sekcji prywatnej, a nawet może Ci ona zostać zalecona przez kogoś w sytuacji, gdy na skutek błędu medycznego dojdzie do zgonu Twojego dziecka. Chodzi tu o sekcję wykonywaną na prośbę rodziny lub na wniosek towarzystwa ubezpieczeniowego (sekcję prywatną zwykle można jednak zastąpić sekcją sądowo-lekarską).

Kiedy sekcja zwłok jest obowiązkowa?

Zasadą jest, że aby przeprowadzić sekcję zwłok, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego zmarłego dziecka (czyli oczywiście najczęściej rodziców). W szczególności sekcję przeprowadza się, gdy zgon następuje przed upływem 12 godzin od przyjęcia do podmiotu leczniczego. W niektórych, wyjątkowych przypadkach zgoda nie będzie jednak konieczna. Są to przypadki tzw. obligatoryjnej sekcji zwłok. Przeprowadza się ją, gdy wymagają tego przepisy kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz poszczególnych aktów wykonawczych wydanych na podstawie w. w. ustaw. Będą to w szczególności przypadki, gdy:

  • Zachodzi podejrzenie, że śmierć nastąpiła na skutek przestępstwa
  • Przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny
  • Zachodzą przesłanki określone w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Po przeprowadzeniu obowiązkowej sekcji zwłok, w dokumentacji medycznej zmarłego umieszcza się stosowną informację. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w konkretnych sytuacjach lekarz (z wyłączeniem lekarzy dentystów) może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. Dalsze postępowanie zależy wtedy od wyników przeprowadzonej sekcji zwłok.

Wyniki sekcji zwłok noworodka

Wyniki sekcji zwłok dziecka to podstawowy i szczerze mówiąc jedyny tak pewny sposób ustalenia przyczyn zgonu noworodka. Jeśli więc podejrzewasz, że do śmierci Twojego dziecka mogło dojść na skutek błędu medycznego, nie daj sobie wmówić, że nie warto sobie zwracać głowy sekcją zwłok. Okres żałoby jest bardzo ważny i szanujemy go, jednak jeśli już na tym etapie nie zadbasz o zabezpieczenie swoich interesów, na kolejnych może być Ci bardzo ciężko. Jeśli nie pomyślisz o przeprowadzeniu sekcji zwłok Twojego dziecka, uzyskanie zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej nie będzie co prawda niemożliwe, jednak będzie znacznie trudniejsze.

Ile czasu czeka się na wyniki sekcji zwłok noworodka?

Na wynik sekcji zwłok noworodka czeka się od około miesiąca do nawet pół roku. Pomimo, że sama sekcja trwa kilka godzin to czas oczekiwania na całościowy raport i protokół prospekcyjny zależy od stopni skomplikowania, obszerności materiału jak i możliwości czasowych patomorfologa.

Jeśli podejrzewasz, że do zgonu Twojego dziecka mogło dojść na skutek błędu przy porodzie lub innego członka personelu medycznego, koniecznie skontaktuj się z nami. Pomogłyśmy już wielu rodzinom, które utraciły wyczekiwane dzieci na skutek błędu szpitala. Zdajemy sobie sprawę jak traumatyczna jest to sytuacja i dlatego maksymalnie odciążamy rodzinę zmarłego, przejmując formalności związane z procesem. Pieniądze nie cofną czasu, jednak mogą znacznie ułatwić dalsze funkcjonowanie Tobie i Twojej rodzinie. Zadzwoń lub napisz – czekamy na Twój kontakt.

Dodaj komentarz